Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 16.07.2020, “Curtea Constituţională…..cu  majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.41 alin.(1) din Legea nr.165/2013, în interpretarea dată prin Decizia nr.40/14.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstituţionale.

Excepția de neconstituționalitate a vizat prevederile art.41 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278/17.05.2013, potrivit cărora „Plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, începând cu 01.01.2014″, criticate în interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr.40/14.11.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987/08.12.2016, în sensul că acestea „nu sunt aplicabile persoanelor îndreptăţite sau autorilor acestora care au obţinut titluri de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi nu au urmat procedura administrativă prevăzută în capitolul V1 secţiunea 1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectând termenele privind valorificarea acestor titluri”.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat CCR, în speță   Curtea de Apel Pitești – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Argumentele reținute  în  motivarea  soluției pronunțate  de  Plenul  Curții Constituționale  vor  fi  prezentate  în  cuprinsul deciziei,  care  se  va  publica  în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 16.07.2020 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a  prevederilor art.41 alin.(1) din Legea nr.165/2013 interpretarea dată de ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr.40/14.11.2016, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art.147 alin.1 din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.4 din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR ( 16.07.2020) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă  prevederile  art.41 alin.(1) din Legea nr.165/2013 în interpretarea dată de ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr.40/14.11.2016 .

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art.41 alin.(1) din Legea nr.165/2013 în interpretarea dată de ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr.40/14.11.2016  , sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale- în speță   art.41 alin.(1) din Legea nr.165/2013 în interpretarea dată de ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr.40/14.11.2016,  cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă , îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here