Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 08.10.2019, “Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că prevederile art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) nr. 13/03.07.2017 pronunțată în recurs în interesul legii, în ceea ce privește faza procesuală de la care se reia procesul penal, sunt neconstituționale“. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoria Timişoara. 

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conţinutul textului de lege analizat de CCR? 

Art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penalăDacă instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1)[1], dispune prin încheiere admiterea cererii de redeschidere a procesului penal. (…). 

Care este conţinutul Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) nr. 13/03.07.2017 pronunțată în recurs în interesul legii? 

Decizia ÎCCJ nr. 13/03.07.2017 pronunțată în recurs în interesul legii arată că:În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, stabilește că:

În urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal pentru persoanele condamnate judecate în lipsă, cauza se reia din faza judecății în primă instanță. 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 08.10.2019 mai sus amintită? 

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ nr. 13/03.07.2017, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. 

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective? 

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (08.10.2019) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ nr. 13/03.07.2017.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă prevederile art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ nr. 13/03.07.2017, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale- în speță prevederile art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ nr. 13/03.07.2017, cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă prevederile art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ nr. 13/03.07.2017, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.[1] Art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală: (1) Instanța, ascultând concluziile procurorului, ale părților și ale subiecților procesuali principali, examinează dacă:

                a) cererea a fost formulată în termen și de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 466;

                b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal;

                c) motivele în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de redeschidere a procesului penal, care a fost judecată definitiv.

Ai nevoie de Decizia nr. 13/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here