Potrivit unui comunicat de presă postat ieri pe site-ul oficial al CCR, Curtea Constituţională a admis cu unanimitate de voturi excepția de neconstituționalitate formulată într-un dosar şi a constatat că prevederile art.124 alin.1 raportate la cele ale art.70 din Codul de procedură fiscală sunt neconstituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Care este conţinutul textelor de lege declarate neconstituţionale de CCR?

Potrivit art.124 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

„(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art.117 alin.(2) şi (2 indice 1) sau la art.70, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.”

Dispozițiile art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală la care se raportează prevederile art.124 alin.(1) din același cod au următorul conținut:

„(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.”

Cum a argumentat CCR hotărârea respectivă?

Curtea a reţinut că normele criticate generează îmbogăţirea fără justă cauză a statului în detrimentul patrimoniului contribuabilului ca urmare a imposibilităţii folosirii sumei de bani percepută nelegal şi privarea persoanei de o despăgubire adecvată pentru pierderea suferită prin plata respectivei sume.

Această pierdere este direct proporţională cu durata indisponibilizării sumei plătite fără temei juridic pe perioada cuprinsă între data plăţii sumei nedatorate şi data restituirii acesteia şi are drept consecinţă încălcarea dreptului de proprietate al contribuabilului, consacrat de art.44 din Constituţie.

Ce efecte produce Decizia Curţii Constituţionale din data de 20.10.2015 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a art.124 alin.1 raportate la cele ale art.70 din  Codul de procedură fiscală, se impune şi constatarea efectelor deciziei Curţii Constituţionale în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art.147 alin.1 din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.4 din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Concluzionând, ce trebuie să înţelegem ca urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei Curţii (20 octombrie 2015) până la data publicării deciziei respective  în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art.124 alin.1 raportate la cele ale art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art.124 alin.1 raportate la cele ale art.70 din Codul de procedură fiscală, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale din Codul de procedură fiscală (art.124 alin.1 raportate la cele ale art.70) cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art.124 alin.1 raportate la cele ale art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

În fine, reținem și că argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. buna ziua ,am cumparat masina in 2010 prin leasing am platit taxa prima de inmatriculare 24000 ron cum pot sa obtin acesti bani inapoi ,trbuie prin judecata sau direct la ANAF MULTUMESC

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here