Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al CCR, în data de 23.11.2017, Curtea Constituţională…cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a constatat că aceste dispoziții sunt neconstituționale, contravenind prevederilor art. 41 din Constituție, referitoare la dreptul la muncă, întrucât nu lasă la aprecierea părților raportului de muncă continuarea acestuia, ci instituie o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, independent de voința părților

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor de judecată care au sesizat CCR, respectiv Curții de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale și Curții de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale. 

Mai menționăm și faptul că argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul CCR în data de 23.11.2017, vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conţinutul textului de lege declarat neconstituţional de CCR?

Art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:

„ (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

c) […] la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III […]” . 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 23.11.2017 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Codul muncii  se impune şi constatarea efectelor deciziei Curţii Constituţionale în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.” 

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (23.11.2017) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă  art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale – în speţă art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna,
    Nu am interpretat continutul,doresc detalii referitor:
    Sunt pensionar gr.3,de la 01.01.2019,pot sa închei un contract de 8 ore,daca inainte de Decizia CCR,nu aveam voie decat la 4ore?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here