Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale (www.ccr.ro), în data de 08.05.2018, CCR, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că dispoziţiile art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului sunt neconstituționale. 

În motivarea soluţiei de admitere pronunţate, CCR a reţinut cu titlu preliminar că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, şi că, în conformitate cu art. 2 alin. (1) din aceeaşi lege, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice

Întrucât, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, statutul funcţionarilor publici se reglementează prin lege organică, şi ţinând cont de faptul că, pe de-o parte, textul de lege criticat vizează aspecte esențiale cu privire la ocuparea posturilor de execuție, iar, pe de altă parte, ocuparea posturilor de execuție duce la însăși nașterea raportului de serviciu, CCR a constatat că aceste aspecte esențiale, cum sunt, spre exemplu, condiţiile generale de participare la examen/concurs, condiţiile de vechime necesară participării la examen/concurs, tipul probelor de examen/concurs, condiţiile în care candidaţii sunt declaraţi „admişi” şi posibilitatea de contestare, trebuiau reglementate prin lege organică. Or, aceste aspecte esențiale nu erau reglementate prin lege, la data susținerii concursului a cărui anulare constituie obiectul cauzei în cadrul căreia s-a invocat excepția de neconstituționalitate. 

În consecinţă, CCR a constatat că prevederile de lege criticate, care instituie reglementarea acestor aspecte prin acte administrative, contravin dispoziţiilor art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. 

De asemenea, CCR a constatat că dispozițiile art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 contravin și art. 1 alin. (4) din Constituţie, referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat – prin delegarea unei competenţe ce aparţine în exclusivitate legiuitorului către un membru al Guvernului -, precum şi art. 1 alin. (5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea legii. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat CCR, respectiv Tribunalul București – Secția a II-a contencios administrativ si fiscal. 

Mai menționăm și faptul că argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul CCR în data de 08.05.2018, vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conţinutul textului de lege declarat neconstituţional de CCR?

Art. 10 alin. (5) din Legea nr. 360/2002: “Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art.9 alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.” [1] 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 08.05.2018 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002  se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.” 

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (08.05.2018) până la data publicării deciziei respective  în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr.360/2002.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă  art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale – in speta art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.


[1]   Întrucât, în speță, s-a criticat reglementarea privind ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) şi (3), CCR a reținut ca obiect al excepției dispozițiile art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002.

Ai nevoie de Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here