Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale (CCR), în data de 24.03.2016, Curtea Constituţională a luat o nouă decizie  privind neconstituționalitatea unor articole din Codul de procedură civilă.

Astfel, în data de 24.03.2016 “Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate, prin raportare la prevederile constituţionale ale art.21 alin.(3) privind dreptul la un proces echitabil şi art.124 alin.(2) privind imparţialitatea justiţiei, şi a constatat că dispoziţiile art.142 alin.(1) teza întâi şi ale art.145 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curţii de apel în raza căreia funcţionează instanţa învestită cu judecarea litigiului”.

Cu alte cuvinte, dacă cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă se refera la o persoană ce nu are la calitatea de parte a curţii de apel în raza căreia funcţionează instanţa învestită cu judecarea litigiului, cererea respectivă de strămutare se soluționează într-adevăr de curtea de apel în a cărei circumscripţie se află judecătoria sau tribunalul de la care se cere strămutarea. În schimb, dacă cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă se refera la o persoană ce are la calitatea de parte a curţii de apel în raza căreia funcţionează instanţa învestită cu judecarea litigiului, cererea respectivă de strămutare se soluționează de către o altă instanță (curte de apel), ci nu de către curtea de apel în a carei circumscripţie se află judecătoria sau tribunalul de la care se cere strămutarea.

Menționăm faptul că art.142 alin.(1) teza întâi şi ale art.145 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură civilă, au următorul conținut:

  • art.142 alin.(1) teza întâi: „Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia”.
  • art.145 alin.(1) teza întâi: „În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanţe de acelaşi grad din circumscripţia sa”.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curtea de Apel Cluj – Secţia I civilă.

În fine mai menționăm și faptul că argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul CCR în data de 24.03.2016 vor fi prezentate în cuprinsul deciziei care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ce efecte produce Decizia Curţii Constituţionale din data de 24.03.2016 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art.142 alin.(1) teza întâi şi ale art.145 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură civilă, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art.147 alin.1 din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.4 din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (24.03.2016) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art.142 alin.(1) teza întâi şi ale art.145 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură civilă în actuala formă.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţa art.142 alin.(1) teza întâi şi ale art.145 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale din Codul de procedură civilă cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art.142 alin.(1) teza întâi şi ale art.145 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură civilă, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here