Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale (www.ccr.ro), în data de 08.05.2018, CCR cu unanimitate de voturi a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că dispoziţiile art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt neconstituționale. 

În motivarea soluţiei de admitere pronunţate, CCR a reţinut că prevederile mai sus redate încălcă dispozițiile art. 73 alin. (3) lit.t), coroborate cu ale art. 118 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora statutul cadrelor militare se stabilește prin lege organică

CCR a reținut că funcțiile de instructori militari sunt prevăzute cu grade militare, iar aspectele esențiale privind raporturile de serviciu ale cadrelor militare, inclusiv accesul, promovarea și avansarea în grade militare, trebuie reglementate prin lege organică, iar nu prin acte normative de rang inferior legii. 

În aplicarea art. 37 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, se ajunge la situaţia în care un aspect esenţial, care vizează o modificare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare, să fie reglementat printr-un act administrativ. Astfel, delegarea atribuţiei de a stabili aceste norme către un membru al Guvernului, prin emiterea unor acte ce au caracter infralegal, determină o stare de incertitudine juridică, acest tip de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp. 

Prin urmare, CCR a constatat că sunt încălcate și dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din Constituție. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat CCR, respectiv Curtea de Apel Suceava – Secția de contencios administrativ și fiscal. 

Mai menționăm și faptul că argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul CCR în data de 08.05.2018, vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conţinutul textului de lege declarat neconstituţional de CCR?

Art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011: „Funcțiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, condițiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin instrucțiuni proprii.” 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 08.05.2018 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (08.05.2018) până la data publicării deciziei respective  în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art.37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă  art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale – in speta art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Ai nevoie de Legea educației naționale nr. 1/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here