Actul normativ analizat astăzi reglementează o nouă procedură privind cazierul fiscal, enumeră noțiunea de cazier fiscal, stabilește când este necesară prezentarea acestui document în viața economică de zi cu zi și enumeră regulile de înregistrare a unor fapte în cazierul fiscal, respectiv regulile prin care sunt radiate fapte din cazierul fiscal.

Potrivit OG nr. 39/2015, valabilă din 3 septembrie 2015, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară.

Cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum şi a eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informaţii care relevă modul de respectare a legislaţiei fiscale, contabile, vamale şi a disciplinei financiare de către contribuabili.

În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi entităţilor fără personalitate juridică, precum şi a asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai persoanelor juridice sau ai entităţilor fără personalitate juridică, se înscriu informaţii privind faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale.

Reținem aspectul că faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.

Ce alte informații se înscriu în cazierul fiscal?

În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru:

 • atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent emisă în condițiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;
 • atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență, pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului și sunt administrate de ANAF;
 • inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută Codul de procedură fiscală.

Inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora.

Ce documente stau la baza înscrierii informațiilor în cazierul fiscal?

Înscrierea în cazierul fiscal a informaţiilor prevăzute mai sus se face în baza următoarelor documente:

 • extrasele de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătoreşti definitive transmise de instanţele judecătoreşti organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;
 • extrasele de pe ordonanțele parchetelor de pe lângă instanțele de judecată, rămase definitive, transmise organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;
 • extrasele de pe deciziile de soluţionare a contestaţiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;
 • actele/documentele întocmite de organele fiscale, vamale și alte organe competente din subordinea ANAF, rămase definitive prin neexercitarea căilor administrative sau judiciare de atac;
 • actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele și să aplice sancţiuni.

În ce situații este obligatorie prezentarea cazierului fiscal?

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

 • la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole și a entităților fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi;
 • la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;
 • la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
 • la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membri;
 • la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi, acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri;
 • la numirea de noi reprezentanți legali, precum și în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia au şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice;
 • în alte cazuri prevăzute de lege.

Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică. Certificatul de cazier fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prevăzute de Codul de procedură fiscală ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat.

De reținut! Enumerarea punctuală a fiecărei fapte ce va fi înscrisă în cazierul fiscal se va aproba prin hotărâre de Guvern în 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here