ANAF va transmite în format electronic cazierul fiscal al unui contribuabil către autoritățile și instituțiile publice care îl solicită, în loc ca acesta să fie ridicat de la un sediu fizic al Fiscului, conform unui proiect de ordin al Ministerului Finanțelor. 

Ordinul modifică și completează serviciile puse la dispoziția autorităților și prevede transmiterea de către minister prin sistemul informatic propriu, a cazierului fiscal. Sistemul informatic, numit PatrimVen, reprezintă un depozit comun de date în care sunt colectate, agregate și puse la dispoziția utilizatorilor informații din diverse surse privind:

– bunurile impozabile deținute de persoanele fizice și juridice în România;

– veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România;

– informații despre conturile deținute de persoanele fizice și juridice în instituțiile bancare din România. 

Utilizarea acestui sistem va conduce la eficientizarea activităților instituționale, îmbunătățirea activităților de administrare și totodată, vine în sprijinul cetățenilor, care nu se vor mai deplasa la sediul organului fiscal pentru obținerea documentelor fiscale necesare și apoi la unitățile administrativ-teritoriale/instituțiile publice, după caz, pentru depunerea acestora. 

Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu, s-a creat cadrul legal privind posibilitatea acordării de către autoritatea fiscală a următoarelor servicii: 

La Anexa 1, după subpunctul 1.2.9 de la pct. 1.2, al articolului 1, se introduce un nou subpunct, pct. 1.2.10, cu următorul cuprins: 

1.2.10. CAZIERUL FISCAL – DA/NU

Serviciul constă în transmiterea de informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.

Metoda interogare masivă – cerere cu un CIF în format PDF semnat cu XML ataşat.

Se transmite răspuns în format PDF semnat. 

Legislaţia în baza căreia autoritatea/instituţia publică solicită accesul la serviciu: …………………………

Ai nevoie de Ordinul nr. 2632/2016? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here