8 Decembrie, 2019

Categorie : Necategorizat

Ziariștii și tehnicienii din presă, scutiți de impozitul pe venituri

Parlamentul a adoptat definitiv proiectul de lege care îi scute;te pe jurnaliști de plata impozitului pe drepturile de autor, proiect inițiat la începutul acestui an, despre care legestart a scris AICI. Scutirea de impozitul pe venit se va aplica atât pentru contractele de muncă ale ziariştilor, cât şi pentru contractele de drepturi de autor, dar și pentru tehnicienii din presă. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Art. 60 – Se introduce un nou punct, pct. 5, cu următorul cuprins: Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin (1) – (3) şi pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, ca urmare a desfăşurării activităţii de jurnalism, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al ministrului Finanţelor. Noul act normativ introduce și definiția jurnalismului. Art. 7 – Se introduce un nou punct, pct. 48, cu următorul cuprins: Activitate de jurnalism – cercetarea, investigarea, interpretarea şi comunicarea ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 401, 402 şi 403 din 29 mai 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 401 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 401/2017) au fost publicate următoarele acte normative:ACTE ALE SENATULUIHotărârea nr. 69/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 – COM (2017) 150 final;Hotărârea nr. 70/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 – COM (2016) 882 final și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al ...

continuare →