25 Iunie, 2018

Categorie : Necategorizat

Monitorul Oficial nr. 401, 402 şi 403 din 29 mai 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 401 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 401/2017) au fost publicate următoarele acte normative:ACTE ALE SENATULUIHotărârea nr. 69/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 – COM (2017) 150 final;Hotărârea nr. 70/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 – COM (2016) 882 final și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 155, 156, 157 şi 158 din 1 martie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 155 din 2 martie 2017 (M.Of. nr. 155/2017) au fost publicate următoarele acte normative:HOTĂRÂRI ALE SENATULUIHotărârea nr. 13/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALEDecizia nr. 705/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 6 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1 şi art. 2 ...

continuare →