21 Octombrie, 2019

Categorie : Legislaţie UE

Instrumente unionale adoptate și jurisprudența CJUE – selecție iulie 2019

Legislație Regulamentul (UE) 2019/942 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul EnergieiDată publicare JO UE: 14.06.2019 ● Dată intrare în vigoare: 04.07.2019 ● Se aplică de la: 04.07.2019 Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER) a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009, care a fost ulterior modificat prin Regulamentul (UE) nr. 347/2013.Scopul modificărilor aduse prin Regulament este de a spori eforturile pentru coordonarea politicilor energetice naționale cu cele ale țărilor învecinate și valorificarea oportunităților de comercializare a energiei electrice la nivel transfrontalier.ACER ar trebui să aibă un rol în elaborarea unei evaluări coordonate a adecvării resurselor la nivel european, în strânsă cooperare cu Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de energie electrică (ENTSO), pentru a evita problemele legate de ...

continuare →