27 Ianuarie, 2020

Categorie : Legislaţie UE

Noutăți privind ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036/28.12.2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare) a suferit anumite modificări prin Ordonanța de urgență nr. 75/2019, modificări ce au fost publicate recent în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1015/17.12.2019 și care au intrat în vigoare la data publicării, și anume la data de 17.12.2019. ...

continuare →

TVA: dreptul de deducere a taxei achitate în amonte

Pornind de o situaţie practică adusă în faţa instanţelor din Ungaria, Curtea de Justiţie a UE a fost solicitată să dea clarificări de interpretare a Directivei 2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, precum și a principiilor proporționalității, neutralității fiscale și efectivității. ...

continuare →