Hotărârea nr. 1181/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu este în vigoare de la 30 septembrie 2022.

Potrivit actului normativ, nu se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) construcţiile speciale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, indiferent de emitentul autorizaţiei de construire;

b) construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare;

c) clădirile sau spaţiile destinate fabricării, reparării şi modernizării produselor de tehnică militară;

d) complexul «Palat Cotroceni», imobilul «Palatul Parlamentului» şi complexul «Palatul Victoria»;

e) imobilele ce constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, administrate de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat».

Activităţile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări se realizează de autorităţile care gestionează domeniile/construcţiile respective, potrivit reglementărilor specifice.

Modul de calcul al ariei desfăşurate aferente unei anumite funcţiuni dintr-o construcţie cu funcţiuni mixte se stabileşte prin normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, aprobate potrivit art. 302 alin. (2) din Legea nr. 307/2006.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here