Potrivit unui ordin al Ministerului Finanţelor Publice, categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent, sunt următoarele:

1. Titlul executoriu;

2. Somaţie;

3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;

5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

6. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

7. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;

8. Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit;

9. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;

10. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;

11. Decizie de impunere din oficiu;

12. Înştiinţare de compensare;

13. Înştiinţare de restituire;

14. Document de restituire;

15. Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;

16. Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;

17. Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;

18. Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, taxe şi contribuţii;

21. Notificare privind modul de completare a declaraţiilor de impozite, taxe şi contribuţii;

22. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de venit;

23. Notificare privind modul de completare a declaraţiilor de venit.

Aceste reglementări sunt prevăzute în Ordinul nr. 1107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 598 din 21/08/2012.

Citeşte Ordinul 1107/2012 aici!

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele acte normative se abrogă:

a) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 8 octombrie 2007;

b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 4 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Actul normativ a intrat deja în vigoare în data de 21 august.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here