Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial două acte normative care stabilesc repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă şi de master, în vederea admiterii în anul 2013 – 2014.

* Studii de licenţă

Ordinul nr. 3894/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 20 iunie 2013 (M.Of. 367/2013) include, pentru fiecare centru universitar de stat din ţară:

  • numărul total de locuri (anexa 1);
  • numărul de locuri dedicate tinerilor de etnie romă (anexa 1);
  • numărul de locuri acordate tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (anexa 2);
  • numărul de locuri acordate românilor de pretutindeni (anexa 3);
  • repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă (anexa 4).

Ciferele de şcolarizare totale, acordate tinerilor de etnie romă şi celor din Republica Moldova vor fi repartizate de către senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului.

În ceea ce priveşte locurile acordate românilor de pretutindeni, Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene va comunica instituţiilor de învăţământ superior programele de studii la care urmează a se organiza admitere.

Locurile finanţate la bugetul de stat vor fi repartizate de către senatul universitar sau consiliul de administraţie, la propunerea rectorului numai pentru programe de studii universitare de licenţă care funcţionează legal, în condiţiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv de acreditare pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară.

Locurile în regim de taxă din cadrul universităţilor de stat, particulare acreditate şi particulare autorizate să funcţioneze provizoriu vor fi stabilite de către senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Atenţie! Toate instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a comunica Ministerului Educaţiei Naţionale, până pe 19 iulie, repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă, conform anexei nr. 4.

univ1
Sursa foto: Lege5.ro

* Studii de master

Ordinul nr. 3895/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 20 iunie 2013 (M.Of. 367/2013) include, pentru fiecare centru universitar de stat din ţară:

  • numărul total de locuri (anexa 1);
  • numărul de locuri acordate românilor de pretutindeni (anexa 2);
  • repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă (anexa 3).

Potrivit actului normativ, pentru anul universitar 2013-2014 se poate organiza admitere numai în domeniile în care se încadrează programele de studii universitare de master evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, va aproba:

a) repartizarea, pe domenii de studii universitare de master, a cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, în limita cifrei de şcolarizare alocate prin prezentul ordin;

b) cifra de şcolarizare pentru domeniile de studii universitare de master organizate în regim cu taxă.

Ambele ordine emise de MEN şi tabelele cu cifrele de şcolarizare pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat deIndaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here