17 Octombrie, 2019

Cât şi cum plătim pentru energia electrică?

Un recent ordin al preşedintelului ANRE a aprobat noul regim al tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi condiţiile de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială.

Ordinul nr. 176/2015 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 959/2015 şi este în vigoare de la 1 ianuarie 2016, dată de la care se abrogă reglementarea anterioară dată prin OpANRE nr. 157/2014.

Clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate de energie electrică corespunzătoare categoriei din care fac parte, cu excepţia tarifului reglementat de tip social (CS).

Tarifarea pe consum social

Clienţii casnici care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie pot solicita aplicarea tarifului CS la locul de consum de la domiciliul propriu, în baza documentelor doveditoare anexate solicitării. În acceastă situaţie, consumul total din perioada de facturare se alocă succesiv pe trei tranşe, astfel:

  • în prima tranşă se consideră 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare;
  • în a doua tranşă se consideră 1 kWh/zi suplimentar faţă de prima tranşă, pentru fiecare zi a perioadei de facturare;
  • în a treia tranşă se consideră diferenţa dintre consumul realizat şi consumul inclus în tranşele anterioare conform lit. a) şi b).

Cantitatea de energie electrică alocată fiecărei tranşe a tarifului CS se facturează cu:

  • tariful reglementat pentru o cantitate de energie electrică egală cu produsul dintre consumul total de energie electrică în perioada de facturare şi procentul de achiziţie din piaţa reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii casnici

şi

  • tariful componenta de piaţă concurenţială (CPC), aplicat pentru diferenţa dintre consumul total de energie electrică în perioada de facturare şi cantitatea de energie electrică facturată la tarif reglementat.

ATENŢIE! Clienţilor casnici care au optat pentru tariful CS şi care beneficiază de ajutor pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică tariful reglementat de tip monom, cu rezervare (CR), pentru energia electrică consumată în perioada pentru care beneficiază de acest ajutor.

Tariful de tip monom

În cazul aplicării tarifului reglementat de tip monom, pe tranşe de putere (CTP), încadrarea clienţilor casnici în tranşele de putere se face pe baza puterii maxime contractate.

În cazul aplicării tarifului reglementat de tip monom, cu consum inclus (CI), valoarea abonamentului din facturile emise clienţilor casnici se calculează ca produs dintre valoarea abonamentului zilnic, procentul de achiziţie din piaţa reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii casnici şi numărul de zile din perioada de facturare.

Valoarea abonamentului zilnic include valoarea componentei zilnice de rezervare şi contravaloarea unei cantităţi zilnice de energie electrică egală cu produsul dintre cantitatea de energie electrică de 1 kWh şi procentul de achiziţie din piaţa reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii casnici.

Cantitatea de energie electrică inclusă în abonament şi neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

În cazul aplicării tarifelor reglementate de tip monom, monom cu rezervare sau monom diferenţiat cu rezervare, valoarea componentei de rezervare din facturile emise clienţilor casnici se calculează ca produs dintre preţul de rezervare corespunzător tarifului reglementat aplicabil, procentul de achiziţie din piaţa reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii casnici şi numărul de zile din perioada de facturare.

Schimbarea tipului de tarif

Schimbarea tipului de tarif aplicabil este permisă după minimum 12 luni calendaristice de la ultima schimbare a tipului de tarif aplicabil, cu următoarele excepţii:

  • situaţiile de trecere la/de la tarif CS, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
  • la apariţia unor noi tipuri de tarife;
  • la desfiinţarea tipului de tarif aplicabil;
  • în cazul trecerii la/de la tariful CR2 combinat cu trecerea la/de la tariful CPC diferenţiat.

Până la eliminarea completă a tarifelor reglementate la clienţii casnici, zonele orare specifice tarifului CR2 se utilizează şi în cazul tarifului CPC diferenţiat aplicat clienţilor casnici.

Taxe neincluse în tarif

Important de reţinut este că valorile tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă, aprobate/avizate de ANRE, NU includ taxe sau impozite de tipul certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, accizele stabilite conform legii, taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu