20 August, 2017

Cât este, în acest an, taxa pentru examenul de consultanţi fiscali?

În Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 1/2013 privind aprobarea nivelului taxei de înscrieri la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, pentru anul 2013.

Astfel, în cadrul actului normativ se prevede că, în anul 2013, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 de lei.

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36 BTRL 04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 – IBAN RO91 RNCB 0075119726870001, precum şi în numerar la sediul CCF din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Conform legislaţiei în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi actualizările specifice), pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

- să aibă o experienţă de minimum 5 ani în una dintre următoarele activităţi: elaborarea şi aplicarea legislaţiei fiscale, administrarea şi colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, soluţionarea contestaţiilor, elaborarea şi aplicarea reglementărilor contabile, precum şi activitatea financiar-contabilă;

- să nu aibă antecedente penale;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele două probe sunt următoarele:

- legislaţie fiscală;

- gestiune financiară şi contabilitatea întreprinderii;

- elemente de drept financiar şi fiscal.

După susţinerea şi promovarea examenului Ministerul Finanţelor Publice eliberează candidaţilor un certificat de atestare.

Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligată să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului.

Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea persoane active.

Sura: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu