Supusă dezbaterii publice în ultima lună a anului trecut, reglementarea a fost adoptată de Executiv prin Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2014, dată pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în MonitorulOficial nr. 966/2014.

Punctăm, în continuare, principalele noutăţi aduse de ordonanţa de modificare a reglementării în materie.

Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor, inclusiv factura, după caz.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 91/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

casemarcat1

Sursa foto: Lege5.ro

Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi care au obligaţia să asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuţi în autorizaţie, atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât şi pentru cele comercializate prin intermediul unităţilor acreditate pentru comercializare.

Ordonanţa prezintă limitativ încasările exceptate, cu precizarea situaţiilor în care este obligatorie emiterea de chitanţe.

Registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale

La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se întocmeşte în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz. Supravegherea şi monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii.

În vederea realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF. În acest scop, ANAF va emite, până la data de 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale.

Contravenţii şi sancţiuni

A fost modificat, corespunzător, regimul de încadrare a faptelor care constituie contravenţie, precum şi sancţiunile aplicabile, inclusiv confiscări de sume încasate sau venituri.

casemarcat2

Sursa foto: Lege5.ro

Termene de aplicare

Începând cu data de 1 octombrie 2015, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale în categoria cărora intră şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale precum casele de marcat, ca şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client.

În funcţie de gradul de încadrare, sunt, de asemenea, stabilite termene de introducere a aparatelor electronice fiscale astfel cum sunt definite prin dispoziţiile modificate ale art. 3 alin. 1) şi 2):

  • începând cu data de 1 aprilie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • începând cu data de 1 iulie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • începând cu data de 1 noiembrie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999.

În termen de 240 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice modifică şi completează în mod corespunzător prevederile normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here