ANAF vine cu un nou proiect, după consultarea mediului de afaceri, cu privire la informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora. 

Lansat în dezbatere publică pe 20 martie, proiectul de ordin al preşedintelului ANAF ne propune, în primul rând, simplificarea procedurilor, odată cu combaterea riscurilor de încălcare a obligaţiilor fiscale.

Prin forma în care se propune să se realizeze evidenţa la nivel naţional a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, se prevede identificarea unică a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal, prin atribuirea aleatorie a unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal şi care nu poate fi anulat, şters sau realocat.

Sistemul propus va reduce procedurilor administrative de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii finali fiind degrevaţi de sarcini în privinţa procedurii de declarare şi de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Sistemul permite identificarea operatorului “care funcţionează legal şi livrează bunuri cu amănuntul şi/sau prestează servicii direct către populaţie” – după cum se arată în Referatul de aprobare – cu speranţa că se vor reduce semnificativ posibilităţile de a utiliza un aparat de marcat electronic nefiscalizat şi, astfel, va fi limitată posibilitatea de subdeclarare sau de nedeclarare a veniturilor.  

Se colectează automat informaţii despre starea de funcţionare a aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau a locului unde acesta este amplasat/depozitat.  

Pe un plan mai larg, sistemul permite corelarea informaţiilor fiscale şi a celor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea efectuării de analize care să vizeze conformarea operatorilor economici, dar şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Drept rezultat, se prevede reducerea numărului de controale fiscale prin valorificarea rezultatele analizelor permise de sistem.

ANAF speră să realizeze identificarea şi utilizarea informaţiilor necesare bunei funcţionări a Registrului inclusiv din bazele de date proprii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (de tipul: “stare operator economic”) sau, după caz, de la terţi (de tipul: “număr şi dată emitere autorizaţie de distribuţie” – informaţie ce va fi colectată de la Ministerul Finanţelor Publice şi alte asemenea facilităţi).

Soluţia identificată a fost elaborată în urma consultărilor purtate cu factorii interesaţi/decidenţi, inclusiv cu asociaţiile profesionale reprezentative din domeniul caselor de marcat.

Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale este reglementată prin OG nr. 38/1999, republicată în Monitorul oficial nr. 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai nevoie de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here