Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, postat pe site-ul MMFPS în temeiul obligaţiilor de transparanţă legislativă, propune preluarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a drepturile de tratament balnear gratuit pentru asiguraţi şi pensionari ai sistemului public de pensii.

Dar cum în acest an nu sunt bani, aflaţi mai jos în ce condiţii.

Ordonanţa de urgenţă propusă vizează reglementări ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume în legătură cu acordarea, pentru asiguraţi şi pensionari ai sistemului public de pensii, de prestaţii sub formă de tratament balnear gratuit sau cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti, prestaţia care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. MMFPS observă că reglementări în vigoare, altele decât Legea nr. 263/2010, inclusiv legi cu caracter reparatoriu, prevăd acordarea aceleiaşi categorii de prestaţii sub forma tratamentului balnear gratuit pentru anumite categorii de persoane, în baza calităţii acestora, fără ca aceste acte normative să prevadă sursa de finanţare şi instituţia responsabilă cu eliberarea acestor bilete de tratament.

MMFPS constată, deci, că în lipsa reglementării acestor aspecte, persoanelor care au dreptul la bilete de tratament nu li se poate acorda efectiv această prestaţie, fiind, ca atare, lipsiţi de un drept prevăzut de lege.

● În situaţia dată, proiectul de ordonanţă de urgenţă propune ca biletele de tratament balnear la care au dreptul, gratuit, anumite categorii de persoane, beneficiare ale prevederilor unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, să se suporte din bugetul asigurărilor sociale de stat şi să fie asigurate de Casa Naţională de Pensii Publice şi structurile sale teritoriale.

Numărul locurilor de tratament balnear aferente biletelor pentru categoriile de mai sus nu ar putea depăşi – în virtutea actului normativ propus – 15% din numărul total al locurilor contractate de Casa Naţională de Pensii Publice.

● Prin acelaşi proiect de act normativ se mai propune ca, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, să fie sistată contractarea de bilete de odihnă pentru anul 2012.

● În sfârşit, ordonanţa de urgenţă propusă ar urma sa stabilească şi cuantumul indemnizaţiei de şedinţă, pentru membrii Consiliului de administraţie al CNPP, egală cu 10% din indemnizaţia unui secretar de stat, fără ca totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului de administraţie să poată depăşi, lunar, 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat.

● Cu titlu documentar, Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă de urgenţă reaminteşte actele normative care nu au fost corelate cu prevederile Legii pensiilor publice nr.263/2010, şi anume:

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  214/1999;

Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începerre de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 189/2000;

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereurilor de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here