Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că pe perioada stării de urgență, acordarea și decontarea serviciilor medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 se va face de la bugetul de stat, tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României. De asemenea, toate serviciile medicale necesare vor fi acordate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor.

Spitalele și toate unitățile sanitare vor avea serviciile medicale decontate, indiferent de numărul de cazuri realizate sau după caz, la nivelul activității efectiv realizate, în condițiile în care aceasta depășește nivelul contractat. În unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate, decontarea se va face la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră.

Toate prescrierile de medicamente, de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici, vor fi efectuate.

De asemenea, CNAS are în vedere ca în perioada imediat următoare să aplice o serie de măsuri care să faciliteze accesul bolnavilor la tratamente. Astfel,  pentru  pacienții cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist în această perioadă. Pentru pacienții cu boli cronice aflați în tratament cu medicamente care în mod normal sunt prescrise de către medicii specialiști, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat ce se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza documentelor medicale (bilet de ieșire din spital, scrisoare medicală) și/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în această perioadă medicul de familie va putea emite prescripție cu aceste medicamente. Excepție fac medicamentele utilizate în cadrul Programelor Naționale de Sănătate curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi. Pentru pacienții care necesită astfel de tratamente curative, deplasarea în spital sau la unitatea sanitară pentru continuarea tratamentului se va face prin circuite speciale, cu interacțiune limitată cu alte persoane – personal medical sau pacienți.

În mod particular, pacienții cu afecțiuni oncologice, cu amiotrofie musculară spinală sau cu alte boli rare care au început tratamentul specific, trebuie să facă toate eforturile pentru continuarea tratamentului, deoarece întreruperea terapiei anulează efectele terapeutice obținute până în prezent, cu implicații asupra stării de sănătate a pacientului.

www.lege5.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here