Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii Publice au publicat indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii, raportaţi la salariul mediu brut pe economie şi salariul minim brut pe economie faţă de care se plătesc contribuţiile sociale.

Astfel, cotele de contribuții sociale sunt următoarele:

–  25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

–  4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;

–  8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă.

Pe cale de excepție, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale de 21,25%. În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi/sau condiții speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2020

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

• 5.163 lei – în perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 47/2019);

• 5.429 lei – începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 6/2020).

 Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut, aferentă lunii ianuarie 2020, este de 5.376 lei. 

Începând cu 1 ianuarie 2020, venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.230 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată), iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 558 lei.

Valoarea punctului de pensie este de:

• 1.265 lei – în perioada 1 ianuarie – 31 august 2020;

• 1.775 lei – începând cu 1 septembrie 2020.

Indicele de corecţie pentru anul 2020 este de 1,41.

Cuantumul ajutorului de deces:

  •  În perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020    

• 5.163  lei  –   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 2.582 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

  •  Începând cu data de 9 ianuarie 2020    

• 5.429 lei    –  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 2.715 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. 

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 704 lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate, în intervalul 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, este de 1.012 lei.

CNPP mai precizează că veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

Ai nevoie de Legea nr. 227/2015 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here