Întrebare. Bună ziua. Am nevoie de un răspuns! Pentru CAEN 5320 alte activități poștale și de curierat, este obligatoriu să am casă de marcat? Mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele: ,,Art. 1. – (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. (..) Art. 2. –   Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activităţi:  k) încasarea contravalorii (..) serviciilor (..) de poştă şi curier (..)”.  
  2. Prevederile art.2^1 din OUG nr. 28/1999 stabilesc că ,,Art. 21. –   În situaţiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie, în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. f), h), i)l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, în condiţiile legii.”.
  1. Conform prevederilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regimul sancționatoriu arată următoarele: ,,Art. 41. – Constituie contravenţie următoarele fapte: 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; (..) Art. 42. –  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:  – cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;  (..)”.

Surse:

  • OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here