Un recent proiect de ordin ANAF are ca obiect aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale (CAS) şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice (CASS). 

Expunerea de motive porneşte de la prevederile art. 152 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, potrivit cărora obligaţiile anuale de plată a CAS se determină de organul fiscal, prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie, conform opţiunii exprimate, asupra bazei de calcul pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cu încadrarea contribuţiei în plafonul minim şi maxim.

De asemenea, obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină de organul fiscal, prin decizie de impunere anuală pe fiecare sursă de venit, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz, prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra bazelor de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor, la determinarea cărora nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi încadrarea bazei lunare de calcul în plafoanele prevăzute de lege se realizează de organul fiscal, prin decizia de impunere anuală, iar  

nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere.

Ca urmare, ANAF a pregătit formularele necesare pentru stabilirea din oficiu, a contribuției de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care persoanele fizice nu-şi îndeplinesc obligaţiile declarative.

Proiectul de ordin urmează să aprobe formularele pentru:

  • Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice;
  • Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice ;
  • Instrucţiunile de folosire a formularelor. 

Decizia privind stabilirea din oficiu a CAS şi CASS pentru persoanelor fizice

La stabilirea obligaţiilor de plată, sunt prevăzute formularele pentru:

  • total bază de calcul în baza anexelor cu situaţiile privind stabilirea CAS şi a CASS conform deciziei pentru perioada de plată datorată;
  • total contribuţie datorată;
  • obligaţii privind plăţile anticipate;
  • diferenţe de contribuţii stabilite în plus.

Aşa cum prevede Codul de procedură fiscală, pe formular se precizează şi termenele de plată pentru diferenţele de contribuţii rezultate reprezentând obligaţii de plată: pentru obligaţiile a căror scadenţă a expirat la data comunicării, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună; termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună.

Pentru contribuţiile stabilite, se vor calcula obligaţii fiscale accesorii, conform legii.

Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată. Decizia poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art.268, 270 şi 272 din Codul de procedură fiscală.

Depunerea declaraţiei privind venitul realizat, potrivit legii, pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicare conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. am 66 ani pensionar de 6 lunu cu boala parkinson de 7 ani cu grad de andicap mediu hartuit de comisia de evaluare facind contestatie si aducind documente justificative si raport de la IML, boala avasind vizibil am dat in judecata curtea obligindui la anularea gr mediu si mi=au dat gr accentuat iar dupa 1 luna imi cere sa ma prezint la comisie;;SI STUPoARE comisia formata din orce dar nu si medici si au constatat privnu-ma cu duiosie si au constatat ca m-am ameliorat si mi-au dat iarasi gr MEDIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here