ANAF a reglementat formularele utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice, începând cu anul fiscal 2018. OPANAF nr. 4140/2017, de aprobare a formularelor, a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1041 din 29 decembrie. 

Declarația privind venitul asupra căruia se datorează CAS și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea CASS

Declarația se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţiile.

Contribuția de asigurări sociale (CAS). Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit prevăzute la art. 148 din Codul fiscal, declară şi datorează CAS dacă:

 • venitul net realizat în anul precedent, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;
 • venitul net lunar estimat a se realiza prin norma de venit este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Codul fiscal (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului);
 • valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor, este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit;
 • venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Exceptări. Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari NU datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din activităţi independente.

Dreptul de opţiune. Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul plafonului minim, respectiv sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează contribuția de asigurări sociale. Prin excepție, acestea pot opta pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal. 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorează contribuția dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:

 • venituri din activități independente;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din investiții;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din alte surse.

Dreptul de opţiune. Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal. 

Depunerea declaraţiei

Persoanele fizice obligate la plata contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate depun declarația la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Declarația se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz. 

Cererea pentru obligațiilor de plată reprezentând CAS

Persoanele fizice care în cursul anului fiscal se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției, care intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie, precum și cele care își încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând CAS, potrivit declarației care este însoţită de documente justificative.

Documentar

Codul fiscal

Art. 68. – Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

■ Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care venitul anual net se stabileşte pe baza normelor de venit sau când se reţine la sursă impozitul reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală.

■ Venitul brut cuprinde:

a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;

b) veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;

c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;

f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

5 COMENTARII

 1. Adevarata bataie de joc! Am fost sa platesc pentru sora mea, bolnava, CASS la ANAF si mi-au spus ca nu le vor merge calculatoarele pana in 15 ianuarie, nu incaseaza si ca trebuie sa depuna un formular! De unde sa-l ia, de ce nu mi l-au dat ei, de ce suntem purtati pe drumuri? Sora mea, bolnava de cancer, are programare la o clinica pentru tratament, sa-l plateasaca? Din ce?

 2. Buna ziua as avea o întrebare eu in 12 noiembrie o sa am 1 an lucrat dar în octombrie eu voi naște se poate plati diferența că să primesc indemnizație pentru creșterea copilului??

 3. Buna ziua

  Mama mea este pensionara de cap are 73 ani o pensie de 800 RON de baza avea o pensie de 457 RON acum ia venit o decizie de plata pe anul 2017 de 3556 RON ,cadoul de Moș Crăciun in afara de aceasta pensie nu are nici un venit , este de la tara cineva poate sa ma ajute de unde sa plătească atâția banii mai este si bolnava

  • nu plati nimic catre stat,nu e greseala mamei tale,e greseala lor daca au gresit,sa si-o bage la pierderi nu sa umfle bugetul cu sume ce trebuie colectate sa poata sa isi faca ei prime si tot felul de remuneratii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here