Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. 

Reglementarea a fost dată, recent, prin Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 842 din 24.10.2016 şi intră în vigoare la trei zile de la publicare, respectiv de mâine, 27 octombrie.

Actul normative derogă de la reglementările incidente, respectiv Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi de la Codul fiscal.

DE REŢINUT  că legea NU se aplică pentru persoanele pentru care exista obligaţia asigurării în sistemul public de pensii. 

Paşii de urmat

 Persoanele interesate încheie un contract de asigurare socială, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În anexa la lege se găseşte modelul de contract.

 Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reşedinţă a persoanei interesate.

 Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

 Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate. 

Reguli de bază

• Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile privind vârsta standard de pensionare, aşa cum se prevede în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

•  Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii 5 ani anteriori acestei date.

• Perioadele pentru care cei în drept achită contribuţia de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

 CAS datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

• Baza lunară de calcul o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.

Cota de contribuţie de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.

• Baza lunară de calcul la care se achită contribuţia de asigurări sociale se foloseşte la calculul punctajului lunar utilizat la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii. 

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. Bună ziua.am si eu o intrebare! Pentru a putea lua indemnizația de creștere a copilului trebuie sa fi 12luni la același angajator sau 12sa fie achitate contribuțiile la stat indiferent la ce societate?și ar fi posibil sa plătesc retroactiv 2 luni de „pauza”în câmpul munci?

  2. Buna ziua!am primit azi p decizie de impunere de la ANAF pt plata contrib de santate pt 2012.eu sunt in Spania si am avut depozite in România!voi plăti de cinci ani in urma Cas?cum e legea?multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here