Un recent proiect de ordin al preşedintelului ANAF propune spre aprobare procedura privind stabilirea din oficiu a CAS datorată de persoanele fizice, precum şi a unor formulare.
Proiectul (fişier PDF) a fost postat pe site-ul ANAF pe data de 7 martie.
În referatul de aprobare (PDF) se invocă dispoziţiile art. 83 alin. (4) din Codul de procedură fiscală – potrivit cărora nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Potrivit art. 67 alin. (1) din acelaşi act normativ, organul fiscal stabileşte baza de impunere şi obligaţia fiscală de plată aferentă prin estimarea rezonabilă a bazei de impunere, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă.

CONTRIBUABILI VIZAŢI

În situaţia în cauză se află contribuabilii la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit art. 29621 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal, şi anume:
întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
membrii întreprinderii familiale;
persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
persoanele care realizează venituri din profesii libere;
persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
În cazul în care aceşti contribuabili nu depun declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileşte prin estimare baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut de art. 29622 alin. (1) din Codul fiscal.

BAZA LUNARĂ DE CALCUL

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru contribuabilii din aceste categorii este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de cinci ori acest câştig. Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale.

Având în vedere preluarea în administrare de către ANAF, începând cu data de 1 iulie 2012, a contribuabililor persoane fizice care datorează CAS, conform Titlului IX2 din Codul fiscal, a fost necesară elaborarea unei proceduri privind stabilirea din oficiu a CAS datorată de persoanele fizice.

Această iniţiativă urmăreşte identificarea persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile declarative, precum şi cuantificarea obligaţiilor de plată ale acestora.
Astfel, prin proiectul de act normativ se propune aprobarea Pocedurii (PDF) privind stabilirea din oficiu a CAS datorată de persoanele fizice, precum şi a formularelor (fişiere PDF):
Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice, cod 14.13.02.17;
Notificare pentru nedepunerea Declaraţiei;
Referat privind estimarea bazei de calcul al CAS în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată.

ATENŢIE! În proiectul de ordin sunt reamintite, totodată, prevederile din Codul de procedură fiscală potrivit cărora:
stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale;
pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înştiinţarea pentru nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situaţie.

––––––––––(P)––––––––––
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here