Polițele de asigurare Carte Verde vor fi tipărite pe hârtie albă în loc de culoarea verde, așa cum este în prezent, a anunțat marți Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania (BAAR).

Decizia de schimbare a culorii este conformă cu reglementările care guvernează Sistemul Carte Verde și polițele încheiate înainte de această dată își păstrează valabilitatea până la expirare.

Începând cu data de 1 iulie 2020, asigurătorii care au dreptul să vândă asigurări RCA pe teritoriul României vor tipări polița de asigurare Carte Verde, indiferent daca se eliberează cu contractul de asigurare RCA sau separat, pe hârtie de culoare alba, în loc de culoare verde.

Valabilitatea polițelor de asigurare Carte Verde emise înainte de această dat,ă pe hârtie de culoare verde, se va menține până la expirarea perioadei de valabilitate a asigurării, menționată în polițele respective.

BAAR a trasmis câteva recomandări importante pentru deținătorii de vehicule care doresc să circule cu mașina în străinătate, astfel:

  • BAAR recomandă ca în cazul călătoriei în statele membre ale sistemului Carte Verde asigurații să aibă asupra lor asigurarea tipărită pe suport de hârtie, pentru a putea fi prezentată autorităților cu atribuții de control.
  • înainte de deplasarea în străinătate, deținătorii de vehicule să verifice ca asigurarea Carte Verde să fie valabilă în toate țările traversate/vizitate și pentru toată durata deplasării.


Cartea Verde reprezintă un certificat internațional de asigurare în baza căruia, proprietarul/utilizatorul/conducătorul vehiculului este asigurat în privința răspunderii civile pentru pagubele produse prin intermediul vehiculului respectiv, în conformitate cu legislația fiecărui stat pentru care documentul de asigurare este valabil. Document de asigurare Carte Verde este valabil pe teritoriul statelor ale căror simboluri nu sunt barate/tăiate cu ”X” pe formularul documentului. Pentru aceste state, chiar și pentru tranzitarea lor, este necesar să încheiați la un asigurător din România o asigurare Carte Verde distinctă față de asigurarea RCA pe care o dețineți, care să fie valabilă în acea țară pe perioada deplasării.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here