17 Septembrie, 2019

Cartea electronică de identitate, care va fi și pașaport și va include și datele de pe cardul de sănătate, în dezbatere publică la MAI

Ministerul Afacerilor Interne organizează dezbatere publică privind proiectul de lege de modificare a cărții de identitate în carte electronică de identitate, urmare a numeroaselor sugestii și întrebări primite în ultimele săptămâni, după ce noul act normativ a fost postat pe site-ul instituției.

Cartea electronică de identitate ar putea include și datele de pe cardul de sănătate, ar putea ține loc de pașaport și ar fi emisă încă de la naștere. Cărțile de identitate actuale vor fi emise în continuare, prevede proiectul, pentru persoanele care nu doresc emiterea cărților electronice de identitate.

Așa cum LegeStart a scris aici, valabilitatea noii cărți de identitate va fi de 2, 4 sau de 10 ani, în funcție de vârstă, înlocuirea cu actualele documente urmând a se face treptat, timp în care toate actele vor fi folosite în paralel. Conform expunerii de motive a proiectului, principalul obiectiv este simplificarea procedurilor și debirocratizarea, asigurând în acest fel “un cadru adecvat, la dispoziția cetățeanului, menit să-i faciliteze accesul la serviciile circumscrise conceputului de «administrație electronică» și să-i ofere posibilitatea de a utiliza un instrument modern în interes personal sau în relația cu diverși terți care generează servicii electronice”, spun reprezentanții MAI în document.

Noutatea absolută a proiectului este că noile cărți de identitate electronice vor putea fi emise, la solicitarea părinților, încă de la nașterea copilului, iar documentul va putea ține loc de pașaport, în cazul în care deplasarea este în spațiul european și minorul este însoțit de ambii părinți.

OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, se modifică şi se completează după cum urmează:
După articolul 12 se introduce un nou articol, art.121, cu următorul cuprins:
,,Art.121. – Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială unde se află minorul sau a persoanei căreia i-a fost încredinţat în plasament.”

Cartea de identitate electronică va permite titularului să se autentifice online în toate sistemele instituțiilor de stat. Documentul va conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță:
  • datele din formatul tipărit (numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu excepţia semnaturii olografe a titularului;
  • prenumele părinţilor titularului;
  • un certificat şi, după caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;
  • datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, dupa caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.
Alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, în sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, precum şi în alte sisteme informatice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

Certificatul digital emis de ministerul de Interne va ține loc și de card de sănătate, prin cipul cu informațiile referitoare la calitatea de asigurat a titularului. Astfel, cardul de sănătate actual își va înceta valabilitatea în momentul în care titularul va deține o carte electronică de identitate.

Proiectul de lege privind cartea electronică de identitate a fost pus în dezbatere publică pe data de 19 martie pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, pentru 10 zile, termen în care s-au primit propuneri și sugestii cu privire la modificări. După dezbaterile publice organizate la sediul instituției, proiectul va fi avizat de Guvern și trimis în Parlament.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu