Cărțile de identitate actuale vor fi înlocuite cu cărți electronice cu date personale, care vor include și informațiile de pe cardul de sănătate, dar și autentificarea online pentru utilizarea semnăturii electronice a titularului, conform unui proiect legislativ aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului de Interne.

Valabilitatea noii cărți de identitate va fi de 2, 4 sau de 10 ani, în funcție de vârstă, înlocuirea cu actualele documente urmând a se face treptat, timp în care toate actele vor fi folosite în paralel.

Noutatea absolută a proiectului este că noile cărți de identitate electronice vor putea fi emise, la solicitarea părinților, încă de la nașterea copilului, iar documentul va putea ține loc de pașaport, în cazul în care deplasarea este în spațiul european și minorul este însoțit de ambii părinți.

OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, se modifică şi se completează după cum urmează:

După articolul 12 se introduce un nou articol, art.121, cu următorul cuprins:

,,Art.121. – Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială unde se află minorul sau a persoanei căreia i-a fost încredinţat în plasament.”

După alineatul (3) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condițiile art.121, se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare.”

Conform expunerii de motive a proiectului, principalul obiectiv este simplificarea procedurilor și debirocratizarea, asigurând în acest fel “un cadru adecvat, la dispoziția cetățeanului, menit să-i faciliteze accesul la serviciile circumscrise conceputului de «administrație electronică» și să-i ofere posibilitatea de a utiliza un instrument modern în interes personal sau în relația cu diverși terți care generează servicii electronice”, spun reprezentanții MAI în document.

Alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, în sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, precum şi în alte sisteme informatice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

Valabilitatea noului act de identitate va fi în funcție de vârstă.

Alineatele (2) și (3) ale articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(2) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani;

b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.

(3) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

a) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6);

b) unei cărţi de identitate simple, în cazul în care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză în mod expres obţinerea unei cărţi electronice de identitate.”

Cartea de identitate electronica va permite titularului să se atentifice online, pentru a beneficia de service electronice fiscal, bancare, sociale, de educație sau financiare în toate sistemele instituțiilor de stat. Documentul va conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță:

  • datele din formatul tiparit (numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu excepţia semnaturii olografe a titularului;
  • prenumele părinţilor titularului;
  • un certificat şi, după caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;
  • datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, dupa caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.

Certificatul digital emis de ministerul de Interne va ține loc și de card de sănătate, prin cipul cu informațiile referitoare la calitatea de asigurat a titularului. Astfel, cardul de sănătate actual își va înceta valabilitatea în momentul în care titularul va deține o carte electronică de identitate.

Alineatele (4) și (5) ale articolului 338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sistemul informatic al asigurărilor sociale de sănătate, pentru a beneficia de servicii medicale.

(5) Cardul naţional îşi încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.”

Potrivit proiectului, punerea în circulație a cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple se va realiza în mod eșalonat, în termen de cel mult 18 luni de la data emiterii primei cărți electronice de identitate sau a primei cărți de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu suportul tehnic necesar.

Ai nevoie de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here