O carte nouă de identitate, la expirarea termenului de valabilitate, în condițiile în care nu a intervenit nicio modificare pentru titular, ar trebui să fie prelungită și emisă mult mai simplu, susțin mai mulți parlamentari care au inițiat un proiect legislativ în acest sens, la Senat.

Mai exact, titularul actului de identitate se poate prezenta doar cu documentul vechi, fără a mai întocmi un dosar cu  toate documentele care sunt deja înregistrate electronic la poliție – evidența populației.

Lege pentru modificarea OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

“Art. 15

(1)    Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conține datele cu caracter personal ale solicitantului și informațiile stabilite de lege pentru constituirea și actualizarea R.N.E.P.

(2)    Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezența lucrătorului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular și trebuie să fie însoțită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române, adresei de domiciliu și, după caz, adresei de reședință.

(3)    Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoțite numai de actul de identitate anterior, cu excepția situației în care:

a)      Au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie și prenumele, adresa de domiciliu și, după caz, adresa de reședință, data de naștere, statutul civil și cetățenia română, când se prezintă și documentele care atestă aceste modificări.

b)      Solicitantul este titular al unei cărți de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2).

c)       Actul de identitate a fost pierdut, furat, distrus sau deteriorat, când solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identității.

(4)    În situația prevăzută la alin. (3) lit. c) dacă solicitantul nu deține un astfel de document sau dacă se constată diferențe între fizionomia solicitantului și documentele prezentate sau informațiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identității de către structura teritorială a poliției.

(5)    Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În situații  deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor”.

Propunerea de modificare a legii va fi dezbătută mai întâi la Senat, apoi la Camera Deputaților, care va da votul final.

Ai nevoie de OUG nr. 97/2005? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here