Recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României sunt reglementate prin Instrucţiunile aprobate prin Ordinul MApN nr. 30/2012. Recent, au apărut modificări şi completări aduse prin Ordinul nr. 63/2017 al ministrului apărării naţionale, publicat în Monitorul oficial nr. 472 di n 22 iunie şi din care reţinem câteva aspecte pentru cei interesaţi.
 
Elevii din colegiile militare
Candidaţii proveniţi din rândul elevilor colegiilor naţionale militare din ultimul an de învățământ nu susţin interviul de evaluare finală. Dosarele candidaţilor se completează cu avizele eliberate de colegiile naţionale militare, în urma evaluării psihologice şi a capacităţii motrice a elevilor.
 
Drepturi pentru familie
Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi transferați sau înscrişi, la cerere, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, dacă au fost declaraţi «Admis» la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

NOU: De aceste drepturi pot beneficia, la cerere, cu respectarea condiţiilor legale și a prezentelor instrucţiuni, şi copiii personalului prevăzut la art. 25 alin. 2 și 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (vezi Documentarul de mai jos).

 
Fişa medicală şi examinarea candidaţilor
Fişa de examinare medicală se completează în prima parte de către medicul de unitate, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie și a documentelor medicale existente la unitate sau de către unitatea sanitară militară la care este arondat centrul militar unde candidatul îşi întocmeşte dosar, pe baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie, după caz, iar partea a doua cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unităţile sanitare din reţeaua MApN.

Examinarea medicală a candidaţilor se efectuează o singură dată, pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fişei de examinare medicală.

 
Criterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea iniţială a ofiţerilor în activitate
Candidaţii trebuie să nu fi parcurs, în întregime sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a achitat/achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

 
Condiţii modificate pentru specialităţile medicală şi psihologie
Candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică. Candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofişerilor din specialitatea militară Psihologie trebuie să deţină atestat/atestate de liberă practică, în condiţiile legii.
 
Candidaţii din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate
Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, conţin o condiţie modificată – pentru serviciul medical – să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învățământ şi să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau să facă dovada deţinerii acestor documente la data concursului de admitere.
 
Candidaţi din rândul subofiţerilor în rezervă
Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul subofiţerilor în rezervă, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, conţin următoarele două modificări:

  • să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, potrivit prevederilor actelor normative specifice;
  • pentru serviciul medical – să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ, şi să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau să facă dovada deţinerii acestor documente la data concursului de admitere. 
Candidaţi din rândul civililor din cadrul şi din afara MApN
Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul civililor din cadrul şi din afara MApN, pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, conţine de asemenea condiţia modificată pentru serviciul medical – să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ, şi să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau să facă dovada deţinerii acestor documente la data concursului de admitere.
 
Criterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ – numai candidaţii care optează pentru profesia de soldat și gradat profesionist în arma «aviaţie», specialitatea militară «însoţitor de bord – paramedic».

Documentar

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Art. 25 

  • Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot fi înmatriculaţi, la cerere, fără examen, în instituţiile de învăţământ ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă îndeplinesc condiţiile legale.
  • Copiii aflaţi în întreţinerea personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi soţul ori soţia acestuia pot fi numiţi în funcţii militare sau încadraţi în funcţiile civile, fără examen ori concurs, în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă îndeplinesc condiţiile legale.

Ai nevoie de Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI! 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here