Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un proiect de Ordonanță prin care menține indemnizațiile funcțiilor de demnitate publică la nivelul acordat în 2019, abrogarea prevederilor din Codul administrativ referitoare la pensiile speciale ale primarilor, abrogarea taxei pe active pentru bănci, precum și prorogarea termenului de dotare a unor operatori economici cu case de marcat electronice fiscale.

Actul normativ propune menținerea indemnizațiilor funcțiilor de demnitate publică alese și numite, la nivelul acordat în anul 2019, menținerea indemnizației de hrană de care beneficiază personalul din sectorul bugetar la nivelul aflat în plată în anul 2019, precum și menținerea indemnizației de merit la nivelul de 6.240 lei.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se modifică și se completează după cum urmează:

După alineatul (6) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

(7) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.”

După alineatul (5) al articolului 36 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

(6) Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2019.”

După alineatul (3) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, cuantumul lunar al indemnizației de merit se menține la nivelul de 6.240 lei.

O altă măsură fiscală propusă este ca pensiile speciale pentru primari să nu fie acordate anul acesta.

“În anul 2020 indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută la  art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, nu se acordă.”

De asemenea, se propune abrogarea prevederilor referitoare la taxa pe active: „Până la intrarea în vigoare a art. VI, în anul 2020 taxa pe active nu se calculează și nu se datorează.” Începând cu data de 1 ianuarie 2019, instituţiile bancare datorează plata taxei pe active financiare nete (taxa pe active), care se calculează prin aplicarea cotelor taxei pe active asupra bazei impozabile reprezentate de activele financiare nete ale instituţiei bancare existente în sold la sfârşitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa, potrivit evidenţei contabile.

În privința caselor de marcat electronice fiscale, se prorogă cu 12 luni termenul pentru dotarea unor anumite categorii de operatori economici cu case de marcat electronice fiscal.

Alineatul (2) al articolului III din Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Până la data de 31 decembrie 2020, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Ai nevoie de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here