Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere mecanimul de raportare a dividendelor repartizate trimestrial de operatorii economici, conform Legii nr. 163/2018. Totodată, proiectul de act normativ stabilește termenul de depunere a situațiilor financiare interimare la unitățile teritoriale, respectiv 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Reamintim că, prin Legea nr. 163/2018 a fost introdusă posibilitatea repartizării trimestriale de dividende, caz în care intervine obligaţia obligaţia întocmirii situaţiilor financiare interimare.

Situaţiile financiare interimare

Situaţiile financiare interimare urmează să se întocmească utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.

Proiectul MFP prevede ca situațiile financiare interimare să fie formate din:

  • bilanț/situația poziției financiare;
  • contul de profit și pierdere/situația rezultatului global;
  • politicile contabile semnificative.

Bilanțul/situația poziției financiare și contul de profit și pierdere/situația rezultatului global au aceeași structură cu cea aplicabilă acestor componente ale situațiilor financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.            

Prin proiectul de ordin se propune ca situațiile financiare interimare să se depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

Contabilizarea dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar

În privința contabilizării dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar, se propune ca suma corespunzătoare acestora să fie recunoscută printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A) (articol contabil 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul”).

“Odată cu introducerea în planul de conturi aplicabil a unui nou cont, capitolul referitor la funcțiunea conturilor se completează în mod corespunzător, prin includerea funcțiunii acestui cont”, se mai arată în referatul de aprobare a proiectului.

Astfel, La capitolul 16 „Funcțiunea conturilor” din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, se introduce funcțiunea contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”, cu următorul cuprins:

Contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar, și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” este un cont de activ.

În debitul contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” se înregistrează:

– suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar (456).

În creditul contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” se înregistrează:

– suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale (457);

– sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).

Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar.” 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here