20 August, 2017

Care sunt tarifele de utilizare a zonei autostrăzilor şi drumurilor naţionale din România?

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei autostrăzilor și drumurilor naționale, prevăzute în tabelul integrat în corpul textului, este următorul:

* Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcții sau instalații în zonă drumului, cu condiția ca acestea să nu aducă prejudicii drumului și siguranței traficului rutier.

* Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcții, accesuri, amenajări sau instalații, în orice scop, fără a periclita siguranța circulației se face pe baza autorizației de construire și doar în condițiile existenței acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului și prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeței ocupate din ampriză și zona de siguranță.

* Acordul și autorizația de amplasare și de acces la drum se emit pentru o anumită funcție a obiectivului. La schimbarea funcției sau a destinației, beneficiarul este obligat să obțină aprobarea administratorului drumului pentru noua situație.

* Tarifele se percep persoanelor fizice și juridice care au obligația de a solicita autorizație.

* Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele nu funcționează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.

* Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecție a drumurilor naționale, însă numai dacă se realizează și drum de acces la drumurile naționale sau alte lucrări în ampriză și în zona de siguranță.

* Tarifele prevăzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep și în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a autorizației.

* Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcții de locuințe, garaje, racorduri la instalațiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizației.

* Pentru panourile publicitare, suprafața minimă supusă tarifării va fi suprafața rezultată din încadrarea proiecției orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.

* Pentru spațiile prevăzute la lit. B, poziția 5, suprafața minimă tarifată va fi suprafața obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafața aferentă staționării autovehiculelor în afara părții carosabile.

* Pentru accesurile la diferite obiective prevăzute la lit. B, poziția 8, suprafața supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriză și zona de siguranță, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare și decelerare (dacă amplasamentul este în afară localității), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localității, amenajarea accesului la drumul național se realizează conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la același nivel a intersecțiilor drumurilor publice din afară localităților. Amplasamentul este în localitate atunci cA¢nd este situat între indicatoarele rutiere de intrare și ieșire în/din localitate.

* Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.

- Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B și C nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuințe, case de vacanță sau garaje, precum și pentru instalațiile care asigură utilitățile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinația locuinței sau garajului (de exemplu, transformarea în spațiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcții cu caracter comercial.

- Tariful de utilizare a zonei drumurilor naționale nu se aplică pentru unitățile bugetare de asistență socială și de educație (spitale, creșe, aziluri de batrâni, școli, grădinițe).

- Tariful de utilizare a zonei drumurilor naționale nu se aplică pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., cu titlu gratuit, comunicațiile de date de arie extinsă prin infrastructura proprie de telecomunicații.

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA (euro)

A.

ACORD PREALABIL ȘI AUTORIZAȚIE DE AMPLASARE ȘI ACCES LA DRUM

1.

Acord prealabil de amplasare și acces la drum pentru persoane fizice și juridice

tarif/document

110,00

2.

Autorizație de amplasare și acces la drum pentru persoane fizice și juridice

tarif/document

68,00

3.

Acord prealabil/autorizație pentru persoane fizice (construcții de locuințe,garaje, racorduri, instalații de gaze, apă, electricitate etc.)

tarif/document

27,00

B.

OCUPAREA SUPRAFEȚELOR DIN ZONA DRUMURILOR NAȚIONALE

4.

Amplasare panou publicitar pe: drum european

tarif/m2/lună

2,75

drum naţional principal sau secundar

0,67

5.

Spațiu cu destinație comercială (chioșc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare și nealimentare) pe: drum european

tarif/m2/lună

0,67

drum naţional principal sau secundar

0,40

autostradă

1,68

6.

Suprafețele desemnate a deveni spații de servicii și spații de parcare, precum și suprafețele devenite disponibile, care aparțin administratorului drumului, în zone adiacente, la: drum european

tarif/m2/lună

stabilit prin licitaţie

drum naţional principal sau secundar

stabilit prin licitaţie

autostradă

stabilit prin licitaţie

7.

Locuri de parcare care deservesc obiective economice pe: drum european

tarif/m2/lună

0,74

drum naţional principal sau secundar

0,44

8.

Accesuri la diferite obiective (stații de distribuție carburanți, hoteluri, moteluri, depozite, spații comerciale, show-room etc.) pe: drum european

tarif/m2/lună

0,67

drum naţional principal sau secundar

0,40

autostradă

1,68

C.

AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE
Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet

9.

9.1. subtraversare

tarif/ml/lună

0,38

9.2. cablu subteran în lungimea drumului în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,38

sub partea carosabilă

0,50

în zona de siguranţă

0,19

9.3. stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/buc./lună

1,12

în zona de siguranţă

0,87

9.4. cablu aerian în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,38

în zona de siguranţă

0,19

9.5. pe poduri şi podeţe în canale tehnice

tarif/ml/lună

1,62

ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

2,86

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi și alte produse neinflamabile, de gaze, țiței și alte produse inflamabile, benzi transportoare care traversează aerian drumurile

10.

10.1. traversare aeriană

tarif/ml/lună

1,08

10.2. subtraversare

tarif/ml/lună

0,75

10.3. amplasare subterană în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,75

sub partea carosabilă

1,26

în zona de siguranţă

0,59

10.4. amplasare aeriană în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

2,93

în zona de siguranţă

2,09

10.5. pe poduri şi podeţe în canale tehnice

tarif/ml/lună

7,53

ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

11,71

Sursa: CNADNR

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu