Sunt un angajat al unui SRL din România şi aş vrea să ştiu care sunt sumele pentru care nu se plătesc contribuţiile sociale individuale obligatorii la momentul actual? Mulţumesc. Tudorel Z., Bucureşti.

Având în vedere prevederile art. 296^3 lit. a) şi b) şi art. 296^15 din Codul fiscal, vă comunicăm următoarele:

1. În cazul persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii este câştigul brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.

2. Legiuitorul a stabilit faptul că nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii următoarele sume:

– sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică; (baza legală: art. 296^15 litera a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei; (baza legală: art. 296^15 litera b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– ajutoarele de deces, indemnizaţiile acordate urmaşilor personalului militar din armată decedat ca urmare a participării la acţiuni militare şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armată ca urmare a participării la acţiuni militare; (baza legală: art. 296^15 litera b^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale; (baza legală: art. 296^15 litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia oficialităţilor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare; (baza legală: art. 296^15 litera d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare; (baza legală: art. 296^15 litera e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii; (baza legală: art. 296^15 litera f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice, precum şi partea care depăşeşte această limită în cazul angajatorilor persoane juridice şi fizice plătitoare de impozit pe profit şi, respectiv, impozit pe venit; (baza legală: art. 296^15 litera g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; (baza legală: art. 296^15 litera h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituţiile publice şi celor care îşi stabilesc domiciliul în localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îşi au locul de muncă; (baza legală: art. 296^15 litera i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– sumele sau avantajele primite de către persoane fizice rezidente din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

(baza legală: art. 296^15 litera j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului în legătură cu activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator; (baza legală: art. 296^15 litera k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; (baza legală: art. 296^15 litera l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării acestuia; (baza legală: art. 296^15 litera m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite; (baza legală: art. 296^15 litera n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, acordate potrivit legii; (baza legală: art. 296^15 litera o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– sumele reprezentând utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea deplasării de la domiciliu la locul de muncă şi invers; (baza legală: art. 296^15 litera p) punctul 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– sumele reprezentând cazarea în unităţi proprii; (baza legală: art. 296^15 litera p) punctul 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– sumele reprezentând hrana acordată potrivit legii; (baza legală: art. 296^15 litera p) punctul 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– sumele reprezentând permisele de călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de serviciu; (baza legală: art. 296^15 litera p) punctul 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

– sumele reprezentând contribuţiile plătite la fondurile de pensii ocupaţionale, contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, primele aferente asigurărilor profesionale şi asigurărilor voluntare de sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz. (baza legală: art. 296^15 litera p) punctul 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here