În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din Legea 571/2003 (Codul Fiscal), veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 16% din valoarea acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.

dividende2
Sursa foto: Lege5.ro

Constituirea obligaţiei de plată a  impozitului pe venit se face prin intermediul Declaraţiei 100 (Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat), care are ca termen de depunere data de 25 ale lunii următoare celei în care s-a făcut plata – de exemplu dacă plata s-a făcut în luna mai, dată limită pentru depunerea declaraţiei este 25 iunie.

În aceiaşi ordine de idei, în conformitate cu prevederile art. 93 din Codul fiscal, plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au obligaţia să depună Declaraţia 205 (Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit) privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în 28/29 februarie inclusiv a anului următor pentru care s-a înregistrat venitul.

dividende1
Sursa foto: Lege5.ro

Ca şi contribuţii de plată, pentru venituri din dividende, fiind din punct de vedere fiscal incluse în categoria veniturilor din investiţii conform art. 65 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se va reţine contribuţia de asigurări sociale de sănătate (conform  prevederilor din Capitolul III al Titlului IX^2 din Codul fiscal).

Potrivit art. 296^27  – art. 296^31  din Codul fiscal, au obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din dividende, persoanele care nu realizează într-un an fiscal:

  • venituri din salarii sau asimilate salariilor;
  • venituri din  îndemnizaţiile de şomaj;
  • venituri din pensii mai mici de 740 lei;
  • venituri din activităţi independente realizate de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu stătut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere;
  • venituri din activităţile agricole din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea st exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală impuse pe bază de norme de venit, precum şi cele pentru care nu au fost stabilite norme de venit, conform art. 71 alin. (1) şi (5) din Codul fiscal;
  • veniturile din silvicultură şi piscicultură, conform art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
  • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, venituri obţinute de o persoană fizica dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV indice 1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică, conform art. 52 alin. (1) lit. b) – d) din Codul fiscal;
  • venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal.

Astfel, o persoană fizică va fi exceptată de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra dividendelor realizate, doar dacă într-un an fiscal realizează şi venituri de natură celor menţionate mai sus.

Consultă prevederile din Codul fiscal pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

1 COMENTARIU

 1. – Si daca veniturile sunt sub suma care trebuie platita la cas?!
  Ce spune legislatia?!
  PUR SI SIMPLU NU AI DE UNDE SA O PLATESTI?!
  Ai dividente de 10 lei iar suma este de 10 ori mai mare……

 2. Sunt actionara la Fondul Proprietatea din 2010,incasez dividende in fiecare an pt care mi se retine impozitul de 16% la sursa dar nu am asigurarea de sanatate,aceasta asigurare de sanatate cine trebuie sa o plateasca? cum pot sa devin asigurata?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here