Senatorii au adoptat Codul administrativ al României, urmând ca proiectul legislativ să fie dezbătut acum în plenul Camerei Deputaților, care este forul decizional. Proiectul, cu peste 600 de articole, a suferit modificări importante în comisia de specialitate, unde au fost respinse 175 de amendamente și au fost adoptate alte patru, propuse chiar de președintele comisiei. Forma modificată a fost votată în Senat cu 85 de voturi “pentru”, 11 abţineri şi 21 de voturi “împotrivă”.

Unul dintre aceste amendamente este cel referitor la pensiile speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, care au fost aleși începând din 1992, aceştia urmând să beneficieze de pensie dacă îndeplinesc condiţiile vârstei standard şi dacă nu au fost condamnaţi definitiv, în această calitate, pentru fapte de corupţie.

Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se acordă în limita a trei mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată. Aleșii cu mandate incomplete vor avea indemnizaţia pentru limită de vârstă proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat complet de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de consilii judeţene. Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat.

Alte modificări adoptate țin de majoritatea unui consiliu local, pentru aprobarea hotărârilor privind translativitatea dreptului de proprietate, majoritatea necesară fiind, conform proiectului modificat, cea absolută, nu cea calificată (două treimi), ca acum. Toate tranzacțiile de vânzare-cumpărare, donaţii, moşteniri, schimburi de teren, cu excepția concesiunilor şi închirierilor, vor putea fi votate cu majoritatea absolută.

Alte amendamente adoptate sunt:

• aleșii locali vor avea voie să își înființeze PFA, incompatibilitatea de acum nemafiind valabilă în cazul în care alesul are calitatea de persoană fizică autorizată sau de persoană care exploatează o întreprindere individuală sau o întreprindere familială, dacă intră în relaţii comerciale cu instituţii publice;

• ocuparea unui post de funcţionar public prin susţinerea unui singur examen, în loc de două, cum era prevederea propusă iniţial în proiect;

• interzicerea utilizării funcţiei de funcţionar public în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale;

Tot în privința aleșilor, primarii își pot pierde mandatul la “pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărui/cărei listă a fost ales” sau în urma unei decizii definitive a unei instanțe, iar viceprimarii poate fi eliberat din funcție de către consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

Un alt articol se referă la conisliul local, care va putea fi dizolvat prin referendum local, organizat ca urmare a cererii adresate prefectului de cel puţin 25% dintre cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here