Guvernul a adoptat în şedinţa din 10 mai proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile.

Potrivit modificărilor adoptate, documentele justificative prin care se face dovada datoriilor față de furnizorii de energie pot să cuprindă datorii restante începând cu 1 februarie 2022, cu condiția ca factura să fie emisă după data de 1 ianuarie 2023.

Mai mult, se elimină trimiterile la sezonul rece 2022 – 2023, pentru ca prima tranșă de 700 de lei să fie utilizată până la 27 decembrie 2023, față de 30 iunie 2023, cum era până la acest moment.

Modificările vizează şi completarea tipurilor de energie care fac obiectul sprijinului temporar aferent anului 2023. Astfel, vor fi compensate costurile pentru energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguş, cărbune, păcură, peleţi, brichete, combustibili lichizi sau solizi şi orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuinţelor.

De asemenea, pentru identificarea corectă a furnizorilor de lemn de foc, este necesară interogarea de către Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A a Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, registru în care se regăsesc ocoalele silvice de stat și private și alte entități care au dreptul să comercializeze lemn de foc către populație.Totodată, se introducere prevederea privind anularea cardului și sistarea plăților către beneficiarii de sprijin, în cazul în care se constată că la momentul acordării sprijinului beneficiarul nu era eligibil pentru primirea sprijinului.

Plățile pentru datoriile față de furnizorii de energie nu pot include penalități sau alte daune/interese pentru plata cu întârziere a cheltuielilor cu energia, aceste cheltuieli fiind în sarcina beneficiarului de sprijin.

Furnizorii de lemn de foc care utilizează pentru decontare prin orice modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile au obligaţia ca la încheierea protocolului încheiat cu Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A să facă dovada că au dreptul legal să comercializeze material lemnos către populație.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here