18 Februarie, 2018

Care sunt măsurile luate pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta?

În Monitorul Oficial 167 din 14 martie 2012, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 3 din 13 martie 2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012.

Potrivit actului normativ, Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012.

De asemenea, conform ordonanţei de urgenţă, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, cetăţenilor cu drept de vot, care îşi exercită acest drept în baza cărţii de identitate, li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu menţiunea “Votat” şi data scrutinului.

Astfel, membrii biroului electoral al secţiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărţii de identitate. Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detaşa fără a se produce deteriorarea acestui document.

Timbrele autocolante au acelaşi format pentru toate circumscripţiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor care deţin cărţi de identitate, cu un plus de 10%.

Ministerul Administraţiei şi Internelor achiziţionează timbrele autocolante pe care le predă apoi prefecţilor, pe bază de proces-verbal.

În ceea ce priveşte distribuirea timbrelor autocolante, structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor comunică primarilor, cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării, numărul alegătorilor care deţin cărţi de identitate, înscrişi în listele electorale permanente, pe fiecare secţie de votare.

După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare predau primarilor, pe baza de proces verbal, timbrele autocolante neutilizate.

Totodată, conform actului normativ, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de către instituţiile prefectului în ceea ce priveşte confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare, imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului.

Actul normativ precizează că aceste sume alocate pentru desfăşurarea procesului electoral se virează cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, după reţinerea sumelor necesare pentru plata hârtiei pentru buletinele de vot şi a sumelor pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea “VOTAT” şi a timbrelor autocolante. Recuperarea cheltuielilor se efectuează în condiţiile legii.

Nu în ultimul rând, pentru reîntregirea fondurilor utilizate în procesul electoral, autorităţile administraţiei publice locale achită Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin instituţiile prefectului, din bugetele proprii, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, sumele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor.

Unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale vor include în bugetele proprii pe anul 2012 prevederi corespunzătoare pentru achitarea cheltuielilor necesare desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu