Matricea regimului sancţionator (faptele de evaziune fiscală şi pedepsele asociate) definit prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 54/2010, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 50/2013 şi  Legea nr. 255/2013. 

Faptă de natură infracţională

Pedepse instituite de Legea nr. 241/2005

Temei legal

Fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control

– închisoare de la 6 luni la 5 ani;

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

Art. 3. din  Legea nr. 241/2005

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005

Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie

– închisoare de la un an la 6 ani;

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală; 

Art. 4. din  Legea nr. 241/2005  

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

– închisoare de la un an la 6 ani;

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

Art. 5. din  Legea nr. 241/2005

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă

– închisoare de la un an la 6 ani;

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

Art. 6. din  Legea nr. 241/2005  

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

 

– închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi;

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

Art. 7. – (1) din  Legea nr. 241/2005

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Tipărirea, folosirea, deţinerea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate

– închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

Art. 7. – (2) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

 

– închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia.

Art. 8. – (1) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 8. – (3) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Asocierea în vederea săvârşirii faptei privind stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

– închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia. 

Art. 8. – (2) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 8. – (3) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile

– închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia.

Art. 9. – (1) a) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate

– închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia.

Art. 9. – (1) b) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

 

Evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive

– închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia.

Art. 9. – (1) c) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor

– închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia.

Art. 9. – (1) d) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

 

 

Executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor

– închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia.

Art. 9. – (1) e) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate

– închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia.

Art. 9. – (1) f) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 

Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală

– închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi

– luarea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal;

– interzicerea dreptului de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– dacă au fost alese, decăderea din dreptul de a mai fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale pentru persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile de evaziune fiscală;

– tentativa acestor fapte se pedepseşte. 

Notă: Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Aceste prevederi nu sunt aplicabile dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de evaziune fiscală într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea la jumătate a acesteia. 

Notă: Dacă prin faptele săvârşite s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. 

Notă: Dacă prin faptele săvârşite s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

Art. 9. – (1)  g) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 9. – (2) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 9. – (3) din  Legea nr. 241/2005 

Art. 10. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 11. din  Legea nr. 241/2005 

Art. 12. din  Legea nr. 241/2005 


Temei legal:

  • Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai nevoie de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI

comentarii

4 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here