Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.

Actualmente, reglementarea legală privind activitatea de voluntariat în România o regăsim în Legea nr. 78/2014, lege ce a abrogat vechea lege a voluntariatului (în speţă Legea nr. 195/2001) şi care este în vigoare de la data de 26 iulie 2014.

Referitor la contractul de voluntariat, acesta reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului.

Potrivit art. 11 alin. 6 lit. d din Legea nr. 78/2014, contractul de voluntariat trebuie să conţină clauze referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor. Având în vedere acest aspect, precum şi faptul că voluntariatul reprezintă un factor important în crearea unei pieţe competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm care sunt drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul de voluntariat.

Care sunt drepturile voluntarului în contractul de voluntariat?

Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

b) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;

c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Ce prevede legiuitorul referitor la obligaţiile voluntarului în contractul de voluntariat?

Potrivit legiuitorului,contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;

b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

Retinem si faptul ca, răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă.

Care sunt drepturile organizaţiei-gazdă în contractul de voluntariat?

În ceea ce priveşte organizaţia-gazdă, contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale acesteia:

a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

b)dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia gazdă;

c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

Ce obligaţii  prevede legiuitorul referitor la organizaţia-gazdă într-un contract de voluntariat?

Potrivit art. 15 alin. 1 din Legea nr. 78/2014, contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă:

a) obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

b) obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat;

c) obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.

De reţinut şi aspectul că, la solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here