În Monitorul Oficial nr. 0127 din 8.03.2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene.

Actul normativ modifică în principal O.U.G. nr. 29/2011 privind eșalonarea la plată, dar și câteva acte normative, cum ar fi:

– autorizarea consultanților fiscali din alte state membre;

– prorogarea termenului de înființare a Autorității de supraveghere financiară;

– modificarea O.G. nr. 7/2013 privind calculul redevențelor asupra venitului suplimentar ca urmare a dereglementării prețului la gazele naturale.

Din punctul nostru de vedere, cea mai importantă prevedere a actului normativ reprezintă aprobarea unor condiții de eșalonare la plată pentru contribubilii cu risc fiscal mic.

* Eșalonare la plata datoriilor bugetare, contribuabili cu risc fiscal mic

Față de alte acte normative în domeniu din ultimii ani, considerăm că această ordonanța este una cu adevărat foarte utilă contribuabililor serioși ce au datorii la plată.

În esența, legea a prevăzut un termen de realizare a procedurii de 15 zile, și constituirea garanțiilor de către contribuabili într-un procent de minim 20% (douăzeci) din suma eșalonată la plată, înscrisă în certificatul de atestare fiscală ce atestă debitele.

Eșalonarea datoriilor acestor contribuabili cu risc fiscal mic poate să aibă o perioadă de până la 12 luni.

* Ce persoană este considerată contribuabil cu risc fiscal mic?

Conform actualei ordonanțe, este considerat un contribuabil cu risc fiscal mic, acel contribuabil care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

– nici unul dintre administratori și/sau asociați nu a mai fost în ultimii 5 ani participant la societăți lichidate/dizolvate/radiate, în urma cărora au rămas datorii bugetare restante;

– nu se află în inactivitate temporară;

– nu are datorii restante la buget cu o vechime mai mare de 6 luni;

– nu a înregistrat pierderi fiscale în ultimii 3 ani consecutivi.

* Ce alte condiții trebuie să mai îndeplinească contribuabilul pentru a obține eșalonarea?

Contribuabilul cu risc fiscal mic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– depune o cerere pentru aprobare;

– are toate declarațiile fiscale depuse conform vectorului fiscal;

– constituie garanția;

– nu se află în procedura insolvenței;

– nu se află în dizolvare;

– împotriva administratorilor nu s-a început răspunderea în solidar pentru alte creanțe bugetare neachitate.

* De reținut:

Categoria de contribuabil cu risc fiscal mic nu ține cont de „mărimea contribuabilului’, ci numai de comportamentul său fiscal conform condițiilor amintite.

Pot fi depuse solicitări la eșalonare pentru datorii bugetare ce încă nu au ajuns la scadență, dacă contribuabilul estimează că va avea dificultăți financiare.

Legea precizează în mod expres că termenul de aprobare a cererii este de 15 zile, și se prelungește numai cu perioada între data la care a fost eliberat certificatul de atestare fiscală cu debitele solicitate la eșalonare și până la data depunerii garanției de către contribuabil.

1 COMENTARIU

  1. am o datorie la anaf de 14000 ron insemnind contributii lunare ,din motive financiare nu pot achita integral suma ,as dorii o esalonare de plata .ce trebuie sa fac ,care sint pasi de urmat..mentionez ca firma nu are si nu a avut nici o problema de natura fiscala pina acum activitatea se desfasoara normal dar la un nivel foarte scazut incit nu pot achita toata suma catre anaf….va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here