Comisia Europeană a transmis ţărilor membre ale Uniunii recomandările specifice pentru perioada 2013-2014, care sunt menite să ajute fiecare stat să-şi îmbunătăţească performanţele economice.
Pentru România, recomandările sunt în număr de opt.
1. Implementarea programului preventiv
Acest program preventiv de ajustare economică a fost negociat cu Comisia şi cu Fondul Monetar Internaţional în 2011, însă în martie 2013 ţara noastră a cerut prelungirea programului cu trei luni. Evaluarea finală va fi făcută până la finele anului curent.
2. Finanţe publice şi un sistem de impozitare sustenabile
Comisia a recomandat să asigurăm o consolidare fiscală favorabilă creşterii economice, să ne îmbunătăţim sistemul de colectare a taxelor, să egalizăm vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi şi să promovăm ocuparea lucrătorilor în vârstă.
3. Reforma sectorului de sănătate
Trebuie făcute eforturi suplimentare pentru mărirea eficienţei, calităţii şi accesibilităţii sectorului. Şi trebuie redusă spitalizarea excesivă.
4. Piaţa muncii, şomajul în rândul tinerilor şi sărăcia
Planul naţional pentru încadrarea în muncă a tinerilor trebuie pus în aplicare cât mai rapid şi trebuie îmbunătăţit nivelul de calitate al politicilor active de pe piaţa muncii.
Totodată, referitor la sărăcie, ţara noastră trebuie să adopte legislaţia necesară în domeniu şi să garanteze conectarea ei cu măsurile de activare.
5. Reforma sistemului de învăţământ
Trebuie puse în practică reformele, învăţământul universitar trebuie aliniat şi mai mult cu nevoile de pe piaţa muncii, iar accesul copiilor la educaţie de calitate trebuie îmbunătăţit.
6. O mai bună administraţie publică
Trebuie consolidate guvernanţa şi calitatea instituţiilor şi a administraţiei publice.
7. Mediul de afaceri
Autorităţile trebuie să garanteze un sistem de e-guvernare coerent, să faciliteze şi mai mult accesul la finanţare şi să reducă birocraţia.
De asemenea, eficienţa şi independenţa sistemului judiciar trebuie sporite. La fel şi gradul de eficacitate al măsurilor de prevenire a corupţiei.
8. Energie şi transport
Liberalizarea preţurilor la gaze şi electricitate trebuie continuată, managementul companiilor de stat şi al autorităţilor de reglementare trebuie consolidat, iar interconectarea transfrontalieră trebuie finalizată.
Conexiunile de tip broadband trebuie introduse la scară largă.
În sectorul transporturilor trebuie făcută o planificare amănunţită pe termen lung.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here