După cum este cunoscut, legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate fie în interes public, fie în interes privat; în acest caz ne aflăm în prezenţa limitelor legale ale dreptului de proprietate. În ceea ce priveşte limitele legale ale dreptului de proprietate în interes privat, reţinem că acestea pot fi modificate ori desfiinţate temporar prin acordul părţilor.

Printre limitele legale ale dreptului de proprietate privată prevăzute de Codul civil, cele mai des întâlnite în viaţa cotidiană sunt cele referitoare la: picătura streşinii, distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii, vederea asupra proprietăţii vecinului, dreptul de trecere, dreptul de trecere pentru utilităţi, dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări.

În rândurile prezentului articol ne-am propus să prezentăm câteva aspecte legate de  limitele legale ale dreptului de proprietate privată mai sus amintite.

În ceea ce priveşte picătura streşinii, legiuitorul arată că proprietarul este obligat să îşi facă streaşină casei sale astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin.

În ceea ce priveşte distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii, există prevederi atât referitor la distanţa minimă în construcţii, cât şi la distanţa minimă pentru arbori.

Astfel, cu referire la distanţa minimă în construcţii, legiuitorul prevede că orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic.

Referitor la distanţa minimă pentru arbori, în lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii.

În caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.

De asemenea, proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său.

În ceea ce priveşte vederea asupra proprietăţii vecinului există prevederi atât referitor la fereastra sau deschiderea în zidul comun, cât şi la distanţa minimă pentru fereastra de vedere şi fereastra de lumină.

Astfel, referitor la fereastra sau deschiderea în zidul comun, legiuitorul arată că nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun decât cu acordul proprietarilor.

În ceea ce priveşte distanţa minimă pentru fereastra de vedere, potrivit art. 615 din Codul civil, este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri intre fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond1.Tot astfel, fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de un metru2.

Referitor la fereastra de lumină, reţinem că dispoziţiile art. 615 din Codul civil nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide, fără limită de distanţă, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea spre fondul învecinat.

În ceea ce priveşte dreptul de trecere, proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să i să permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu.

Legiuitorul arată că trecerea trebuie să se facă în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publică; în cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la calea publică, trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine prejudicii.

Referitor la dreptul de trecere acesta este imprescriptibil, stingându-se în momentul în care fondul dominant dobândeşte un alt acces la calea publică.

În ceea ce priveşte întinderea şi modul de exercitare a dreptului de trecere aceste aspecte sunt determinate prin înţelegerea părţilor, prin hotărâre judecătorească sau printr-o folosinţă continuă pe timp de 10 ani.

De reţinut că proprietarul fondului aservit are drept la acţiune în despăgubire împotriva proprietarului fondului dominant în cazul stabilirii dreptului de trecere, iar acest drept începe să curgă din momentul stabilirii dreptului de trecere.

Legiuitorul arată că, în cazul în care încetează dreptul de trecere, proprietarul fondului aservit este dator să restituie despăgubirea încasată, cu deducerea pagubei suferite în raport cu durata efectivă a dreptului de trecere.

Codul civil prevede şi cum se exercită dreptul de trecere în situaţii speciale; astfel, dacă lipsa accesului provine din vânzare, schimb, partaj sau dintr-un alt act juridic, trecerea nu va putea fi cerută decât celor care au dobândit partea de teren pe care se făcea anterior trecerea. Când lipsa accesului este imputabilă proprietarului care pretinde trecerea, aceasta poate fi stabilită numai cu consimţământul proprietarului fondului care are acces la calea publică şi cu plata dublului despăgubirii.

Referitor la dreptul de trecere pentru utilităţi, reţinem faptul că proprietarul este obligat să permită trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă, de natura conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor electrice, subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale cu acelaşi scop3. Obligaţia respectivă subzistă numai pentru situaţia în care trecerea prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare.

Legea prevede că, îin toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despăgubiri juste, iar în cazul în care este vorba despre utilităţi noi, despăgubirea trebuie să fie şi prealabilă.

Clădirile, curţile şi grădinile acestora sunt exceptate de la acest drept de trecere, dacă ea are ca obiect conducte şi canale subterane, în cazul în care acestea sunt utilităţi noi.

În ceea ce priveşte dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări, proprietarul este obligat să permită folosirea fondului său pentru efectuarea unor lucrări necesare fondului învecinat, precum şi accesul vecinului pe terenul său pentru tăierea crengilor şi culegerea fructelor, în schimbul unei despăgubiri, dacă este cazul . Şi în acest caz obligaţia respectivă subzistă numai pentru situaţia în care trecerea prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare.

____________________

1 Distanţa se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faţa zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar.

2 Distanţa, şi în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi până la această linie.

3 Îngrădirea respectivă se completează cu dispoziţiile legilor speciale privind regimul juridic al anumitor bunuri, cum ar fi terenurile şi construcţiile de orice fel, pădurile, bunurile din patrimoniul naţional-cultural, bunurile sacre ale cultelor religioase, precum şi altele asemenea.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

60 COMENTARII

 1. Despagubirea trebuie sa fie prealabila fata de ce.Prealabila fata de semnarea conventiei notariale sau fata de momentul cand incep lucrarile de trecere pentru utilitati (sapaturile)adica peste 2,3,ani pana se finealizeaza proiectul,licitatiile ….

 2. In legatura cu geamul de vedere si distanta intre geam si gard, daca se poate va rog frumos sa ma ajutati.
  Dar daca am cumparat casa cu geamul catre vecin. In momentul cand am luat casa (in urma cu 10 ani) era alt proprietar, si avea o locuinta catre casa mea, intre noi nefiind gard despartitor, acum noul proprietar a facut un gard inalt de 3,5 m de tabla intrte noi si pe fondul unor neintelegeri acum imi zice sa astup geamul. Geamul meu este de 1m si 25 cm pe 1 m si 25 cm. Intre casa mea si gardul despartitor este 1 m si. Eu sunt de acord sa pun un geam ce nu se poate deschide cu model prin care nu se poate vedea. Ma poate obliga sa il inchid?
  Va multumesc

 3. Locuiesc pe un drum privat unde suntem 6 coproprietari. Unul dintre coproprietari le permite accesul pe drumul nostru la 2vecini care si-au facut porti de acces din gradinile lor in drumul nostru privat.Mentionez ca cei 2vecini au alta cale de acces din proprietatile lor. Doresc sa va intreb in acest
  caz daca un sg coproprietar nu este de acord sa i se incalce proprietatea(coproprietatea) are sau nu castig de cauza

  • Pentru Anca: Acel coproprietar nu le poate da doar el drept de acces, ci ar trebui ca toti coproprietarii sa fie de acord cu accesul vecinilor. Daca cei doi vecini au un alt acces la drumul public decat prin drumul aflat in proprietarea dvs, ar trebui sa isi folosesca acea cale de acces, si nu drumul dvs asupra caruia nu au un drept de servitute, din cate se intelege. La intrebarea dvs, raspunsul ar trebui sa fie ‘da’, insa in practica s-au vazut multe decizii ciudate (injuste). Este bine sa luati o ora de consultatie la un avocat specializat in astfel de spete.

 4. buna ziua, am citit , m-am documentat, dar nu pot sa cred ca nu exista legi si pentru noi cei care dorim sa construim pe prorietatea nostra, am casa cu cvc de la bunici, am construit pe limita de proprietate, pe partea de est a terenului, gardul ce delimiteaza proprietatea noastra de al vecinului este din zid de caramida (cosntruit cu ani in urma de noi), am construit nivel P, cu inaltimea la coama de 1,80m , cu gandul ca in timp sa facem mansarda, scurgerea este la noi in curte,
  acum vecinul nu ne mai, lasa sa facem nici o lucrare la casa, pe motiv ca el, (nu vrea), nu are lumina in curte, al avand casa tot ca noi pozitionata pe partea de est al terenului, deci cu fata la spatele nostru. si distanta este de vreo 7-8 m, intre casa lui si limita de proprietate.
  se poate face ceva, fara sa mai depind de el, eu doresc sa ma extind in sus P+M.
  o zi buna.

 5. Buna seara!….Astazi am avut o discutie cu noul primar,care ma pus putin pe ganduri…prin fata casei mele,trece un canal de scurgere pentru apele pluviale,din documentele mele de proprietate,reiese ca canalul este pe proprietatea mea,chiar daca gardul de imprejmuire la strada este in spatele canalului,privind din strada…Primarul spune ca este proprietate publica si ca el poate face ce vrea… Intrebarea mea este;…Exista o lege care delimiteaza distanta intre proprietatea privata si proprietatea publica(respectiv drumul )?…Daca da,care?…Va multumesc anticipat

 6. Buna ziua
  Mar interesa sa stiu cum e cu legile pe terenul tau proprietate privata adica a parintilor mei
  Care avem ca si vecini o familie ce trece de foarte mult timp pe teren la noi
  Sí acum am construit o casa acolo si ar trebui sa le schimb trecerea prin alta parte pt ca in acelasi teren ai un transformator de curent si acum ei au dat parinti in tribunal pt ca nu ii lasam sa treaca cu masina pe timp de vara cum ar fi ar vrea drum públic pe proprietate privata va multumesc frumos astept raspunsul dumneavoasta sa stiu ce sar putea face

 7. Este permis sa montezi statui pe gard? Vecinii au amplasat pe stalpii gardului statui de beton – o femeie /inger semi dezbracata -cum intalnesti prin cimitire.

 8. Bună ziua.
  Vă rog să mă ajutați cu câteva sfaturi.
  Locuiesc împreună cu alți 10 vecini într-o zona de case iar accesul la locuințe se face printr-o alee de acces privată( toți suntem coproprietari) . Această alee are 4 metri lățime iar majoritatea parcăm mașinile pe această alee. Întrebarea mea este dacă această alee fiind o alee de acces noi suntem obligați să lăsăm spatiu liber de trecere pentru o mașină de pompieri.
  Un vecin spune că suntem obligați să ne parcăm mașinile în curte pentru a menține aleea liberă. Există reglementări privind aceste drumuri de acces private?

  • Pt Iulian;
   Vecinul tau are dreptate. Exista lege prin care te amendeaza. Spatiul este proprietate comuna (oriunde si nicaieri). Asa ca sunteti obligati sa va asigurati locuri de parcare. Aceiasi problema este si in complexul unde stau si stiu ca exista lege. Nu ai voie sa parchezi pe o proprietate comuna, cu atat mai mult sa lasai spatiu pt pompieri/gunoi/etc

  • conform HOTĂRÂRE nr.525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, rep in M.Of. nr. 856/27 noi. 2002:
   4.12. – Toate categoriile de constructii
   Pentru toate categoriile de constructii si amenajãri se vor asigura accese pentru interventii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

   În cazul constructiilor ce formeazã curti interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lãtime minimã de 3 m si o înãltime de 3,5 m.
   Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sã fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sã fie pãstrate libere în permanentã.

 9. Bună ziua
  Doresc să vă-ntreb o fereastră velux cu sticlă clară si cu deschidere in acoperiș la o înălțime de 2,5 m înălțime fata de podeaua camerei este considerata fereastră de vedere sau de lumină și aerisire ?
  Va mulțumesc anticipat!

 10. Ma invecinez cu drumul judetean. Intre gardul meu si drumul judetean era sant,iar vecinii au umplut santul cu pamant si au facut parcare si din cauza greutatii pamantului pe gard se surupa pietrele din el. Am fost la politie si au spus ca nu e domeniul lor ca e drum public,imi arunca gunoaiele din masini la gard,precizez ca eu masina o parchez in curte,dar daca se intampla sa o las in fata portii,ma blocheaza zicand ca e drum public. Unde pot sa ma adresez

 11. Buna ziua ma numesc radu mircea propietarul unui imobil vecinu are casa construită sub limita legală practic streașină casei este an curtea mea,am facut reclamatie la urbanism an comuna dar nici un rezultat.unde ami pot rezolva problema.

 12. Un vecin vrea sa construiasca un service si vrea sa amenajeze un drum pe linga casa mea care se afla la60 cm de hotar,la ce distanta are voie sa amenajeze drumul fata de casa,hotar,multumesc

 13. Ceau, exista vreo reglementare legala cu privire la grosimea minima a peretilor interiori la casele insiruite? Va rog sa ma ajutati e acest subiect.

  Multumesc mut.

 14. Buna ziua ,as dorii sa stiu daca vecinul din fata casei mele are dreptul ca in urma unei case construite la distanta de 80 cm de hotar isi poate construi balcon in capul casei sus in pod iesit in afara casei cca 1 metru si se uita in curtea si gradina mea vede tot la mine in curte

 15. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns asupra situatiei descrisa mai jos.

  Locuiesc la parterul unui bloc de patru etaje in „minunatul” Popesti-Leordeni. De cateva zile au inceput sa construiasca un drum de servitute si pun un gard de 2 metri la o distanta de 30 de centimetri de fereastra balconului pe motiv ca este proprietatea lui si face ce vrea.
  Acum vin eu sa va intreb care este distanta minima legala de la fereastra balconului pana la gardul pe care, deja, il construiesc?

  In speranta ca m-am facut inteles astept disperat un raspuns din partea dumneavoastra.

  Multumesc anticipat!

 16. Buna ziua.
  Va rog, ajutati-ma cu niste informatii.
  Avem un nou vecin la sat, care vrea neaparat sa ridice gard de delimitare a proprietatii, si sustine ca poate amplasa stalpii gardului pe proprietatea noastra. Are acest drept, sau gardul de sarma impletita trebuie sa fie pe limita proprietatilor, iar stalpii gardului pe proprietatea dumnealui ? Stalpii gardului vecinului sau, sunt pe proprietatea vecinului sau. Stalpii gardului de pe cealalta parte a proprietatii noastre, sunt pe proprietarea noastra. Poate sa ne oblige sa contribuim la ridicarea gardului care ii separa proprietatea de a noastra ?
  Va multumesc atat pentru informatii, cat si pentru timpul acordat.

 17. 8familii au platit teava stradala pentru gaze in urma cu 15 – 20 ani !!! De atunci orice familie a vrut sa se lege la conducta a fost obligata sa plateasca cate 100 lei pentru fiecare familie in parte ,,, S,a racordat si liceul din oras ,au platit si ei ! In total 2 familii + liceu au platit la teava de acum 20 ani !! Acum un vecin vrea sa se racordeze ,,,dar toti vor iar cate 150 lei de familie !!! Dupa cati ani teava stradala devine proprietatea celor de la gaz ,?????? Cati ani au voie cele 7 familii sa ceara bani pentru conducta de gaz ?????? Cum se calculeaza ce suma ar fi obligat ultimul sa le de,a celor 7 ????? Poate sa se racordeze la conducta stradala fara acceptul celor 7 ??? Daca nu exista alta conducta ???????

 18. Acum 5 ani am cumparat o casa. Dupa inca alti 2 ani un vecin de-al meu a luat si el o casa langa mine. Dupa ce le-am cumparat am constatat urmatoarele: la garajele noastre care sunt lipite unul de celalalt este o neregula (facuta de cei care au construit) Prima data a fost construit garajul vecinului meu si streasina acestuia trece aprox 25 cm in curtea mea. Apoi a fost construit si garajul meu dar picatura streasinii a ramas in acelasi loc. Intre cele 2 acoperise exista o tabla (dolie) ca un jgheab care preia apa de pe ele si o descarca in spate. Dolia asta se deterioreaza si de cate ori se intampla asta apa curge la mine in garaj si la vecinul meu nimic. Intrebare: cum pot sa-l oblig pe vecin sa modificam acoperisul la cele 2 garaje in asa fel incat picatura streasinii sa fie undeva la mijloc, deasupre zidului comun iar apa sa fie captata la fel ca si pana acum cu o dolie (mentionez ca garajele au fost ambele construite inainte sa cumparam noi) in asa fel incat atunci cand sunt probleme cu infiltratiile sa-si dea si acesta interesul nu doar eu. Va multumesc.

 19. Buna ziua.
  Am intinlit o situatie cu totul neobisnuita pentru care va rug daca se poate a ma ilucida.Lucrez la o Unitate Administrativ Teritoriala si cind am vrut sa concesionez bunurile pe care nu le folosea primaria, mai concret era vorba de o magazie de 408,66 mp mi s-a spus ca pentru terenul de sub cladire detine titlu de proprietate o persoana fizica si nu poate fi concesionat pina nu inchee contract de concesiune cu proprietarul de teren pentru a avea si calea de acces.

 20. Buna ziua.
  Locuiesc la casa curte cu 3 proprietari. Cati metri sunt comuni de trecere in jurul casei?
  Pe acest teren de trecere nu ai voie sa depozitezi materiale sa ii blochezi trecerea?
  Cati metri departare de fereastra nu ai voie sa strici intimitatea mai ales la parter?
  De obicei podurile so acoperisul este comun?
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

 21. locuiesc la sat.spatiu din fata casei,pana la sosea sau sant, este domeniu public sau privat? pe acest spatiu am voie sa las la pascut o vaca cu vitel,4 oi si cateva (30) pasari de curte,gaini si curci?

 22. Salut !
  Probema mea suna cam asa …
  Intre casa mea si a vecinului exista o alee de 2m.latime , si 22 lugime care din pacate acolo locuieste un cetatean nu-l pot numi vecin ,acesta intra si iese cu caruta si cai pe aceasta alee si imi zgaraie peretele casei pana la caramida zdrobeste tencuiala peretelui . Ce ma invatati sa fac ? Iam spus sa refaca nu vrea

 23. buna ziua ,am si eu o intrebare daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns multumesc .Detin un teren in sector 5 ,vecinul a construit intre proprietati un gard de beton ,ce depaseste 2,5 m si deasupra are cultura de vita de vie .Stropid vita de vie ,mi a murit un catel .Am anuntat disciplina in constructii sector 5 ,si nimic nu sa rezolvat .

 24. Buna ziua,am si eu O intrebare Dacă mă poate lamuri cineva ,am un vecin care deține câteva vaci ,în fiecare zi ele „pasunesc”singure prin fata portii mele ,exista vreo lege in care sa specifice păstrarea unei distante fata de gard sau poate veni vaca sa se scarpine de gard si sa.si faca nevoile in poarta mea ??

 25. In sat Sivita din judetul Galați pe str Rozelor executa lucrări de canalizare în gardul meu astfel distrugând gardul blocare acces și tăierea copacilor. Este legal ?

 26. Bună ziua. Am următoarea situație: pe teren sunt construite doua blocuri iar între acestea se afla acoperișul de la garajul subteran,sunt efectiv legate de către acesta. Apartamentele de la parter au ieșire directa pe acest acoperiș dar și ceilalți vecini au posibilitatea de a urca pe el. Întrebarea mea este, cât de aproape pot veni vecinii mei de apartamentul meu care se afla la parter? Am și balcon și geamuri și nu o data s-au uitat în apartamentul meu. Exista vreo lege care sa nu le permita sa se apropie mai mult de o anumita distanta fata de locuinta mea?

 27. Buna, care este înălțimea legală a unei case? dacă noi avem casa pe un nivel (fara etaj) acoperiș drept, iar vecinii își fac casa cu etaj și acoperiș normal.
  Mulțumesc!

 28. Buna ziua!
  As avea si eu mare nevoie sa ma lamureasca cineva in urmatoarea problema: In 2008 am cumparat un apartament si un loc de parcare cu CF. In 2018 cei de la gaz au venit si au facut o groapa pe locul de parcare fara sa intrebe nimic…mentionez faptul ca in momentul in care am achizitionat locul de parcare, nu am fost informata de catre constructor ca pe sub acesta ar trece conducta de gaz care alimenteaza un intreg ansamblu de 800 de apartamente. Trezindu-ma cu parcarea sparta, fara posibilitatea de a o folosi am incercat sa discut cu cei din teren, astfel am aflat ca domnul constructor de la care am cumparat imobilul, ulterior vanzarii a fost si a dat o declaratie notariala prin care eu, ca si proprietar, sunt obligata sa facilitez accesul celor de la compania de gaz, sau oricui are de efectuat lucrari pe proprietatea mea. Va intreb acum…in ce directie ar trebui sa ma indrept, cine ar trebui sa fie tras la socoteala pentru situatia creata? Sunt intr-adevar obligata sa imi iau masina de pe proprietatea privata de fiecare data cand cineva imi cere acest lucru si sa astept cu zilele pentru a o putea folosi din nou?

 29. Bună ziua! Contoarele și țevile de gaze ale apartamentelor sunt montate în jurul geamului de la apartamentul meu care este situat la parter… Considerând astfel ca orice nebun poate venii și distruge aceste țevi care ulterior pot produce un dezastru.. Exista vreo cale pentru a determina repozitionarea acestor țevi și contoare de gaz?

 30. Buna seara, va rog sa ma ajutati, am cumparat un apartament care are curte, spre strada avem 1 metru de teren unde este spațiu tehnic in acte , întrebarea are voie sa imi puna tomberonul in acest spatiu, daca geamul meu de la dormitor este chiar lângă tomberon?
  Eu le am spus că nu au voie sa puna decat la minim 5 m distanța, asa scrie in lege, dar acei 5 metri nu exista nicăieri în jurul blocului?
  Multumesc anticipat!!!

 31. Buna ziua
  Am o mare nelămurire am cumpărat un teren cu casa in suprafață de 2880 mp cu acte legale și acum m am trezit că de fapt terenul nu are decât 1520 mp restul suprafeței fiind împărțită la vecini și toți au mai mult decât au în acte doar eu am mai puțin ei și au făcut garduri și construcții.ce pot face că să îmi recuperez suprafață cumpărată.

 32. Buna zia,va rog sa ma ajutati,locuiesc in curte comuna,vecinu are garaj in fata casei mele acum ridica mansarda pe garaj ce imi acopera soarele,sint inconjurat de case cu etaje, numai asta-mi mai lipsea distanta dintre casa-garaj este in jur de 6m,are dreptul si daca nu ce pot sa fac?

 33. Buna ziua,as dori niste lamuriri in legatura cu: in partea din sus a proprietatii mele ma invecinez cu cineva care a mostenit un pamant,persoana respectiva doreste sa isi faca un drum de legatura din drumul principal la proprietatea sa prin spatele casei mele,la o distanta foarte mica cumparand teren pentru as construi drum de la vecinul de alaturi. Vreau sa intreb daca are voie si la ce distanta isi poate face drumul fata de casa mea pentru a circula cu masini de greu tonaj.
  Multumesc anticipat

 34. Buna ziua.Am un teren de 7 000 mp (147/50) intravilan constructii case individuale,daca schimb PUZ pentru a putea construi locuinte colective (2 blocuri P+2E+1 retars) ce latime trebuie sa aiba drumul de acces.Pentru a ajunge la teren vreau sa cumpar un teren cu casa ( care din pacate trebuie demolata pentru a putea ajunge la teren) terenul are 9 metri la fata si 7 m la capat si lungimea de 36 ml si ajunge in terenul mare care are deschiderea de 147ml.Doresc sa stiu ce latime trebuie sa aiba drumul pentru a primi autorizatie pentru construirea blocurilor avand in vedere ca din drumul principal (care are 8-9 m latime) si pana la teren sant 36 ml.Va multumesc.

 35. Buna. Intre mine si vecin era loc gol el a cumparat si acuma doreste sa faca gard care va trece pe langa exteriorul casei mele la cativa cm in caz de reparatii eu nu pot repara, este legal? Mersi

 36. Buna,va rog sa ma ajutati cu o problema.Am un garaj sub geamul de la dormitor la o distanta de 3 metri ,este legal?Va multumesc anticipat pentru raspuns

 37. Buna ziua. Am parcare chiar in fata portii mele mai bine spus pe toata lungimea curții. Trotuarul sa desfiintat. Am o poarta culisanta. Mi se spune că nu am dreptul sa dețin poarta culisanta iar in fata portii se parchează mașina. Eu nu dețin masina. Va multumesc anticipat pentru raspuns.

 38. Buna ziua,
  Am urmatoarea intrebare:
  Este norma sa am teava de evacuare a centalei si aerisirea de la hota partamentului vecin la mine in balcon?
  Va rog mult răspuns!
  Mulțumesc.

 39. Buna seara. Ma puteți ajuta cu un sfat va rog . Am cumpărat o parte dintr-o casa care este duplex. Avem o alei comuna trecută in contrat . Vecini au cumpărat un teren in prelungirea casa lor care nu are o alta ieșire acel teren. Și vor sa dărâme gardul care este pe aleia comuna sa facă pe acolo o alta intrare cu poarta separată unde am înțeles ca vor sa facă și o hala. Va rog dacă puteți sâmi spuneti dacă au acest drept fără acordul meu. Menționez ca ei au deja o intrare in curte casei . Sau dacă ei fac poarta fără acordul meu pot sa modifice și cadastrul fără acordul meu . Pt ca pe cadastru este specificat gard acolo și nu intrare. Multumesc .

 40. Buna ziua.Gardul meu este la 5 m de garajele unui bloc si drumul este a blocului drum privat.Acum opt ani au sapat drumul si langa gardul meu la vreo 20 cm in jos sa nu le mearga apa in garaj cand ploua.Casa fiind la 80 cm de gard , de la atata apa a inceput sa am igrasie.Nu vor sa faca nimic , mentionez ca au masini de teren de fac sant aproape de gard cand intra si ies din garaj unde sta apa.Ce pot sa fac deoarece cu vorba buna nu merge.De la primarie am primit raspuns ca este drum privat si nu am ce face.Cu respect

 41. Buna ziua, am și eu o situație: tocmai ce mi-am cumpărat o casa intr-un mini complex de 4 cu un drum de servitute de 7m, comun. Casa mea este ultima in spate, cel care sta la prima casa are un câine mare și violent căruia ii mai da drumul in complex…Fiecare din cele 4 case are o terasa in fata casei in proprietate individuală, poți sa o închizi sau sa folosesti așa – ca o prispa 🙂
  Problema este urmatoarea: câinele se plimba nestingherit prin spațiul comun și își face nevoile peste tot și pe deasupra este și un câine mare și agresiv, nu poți ieși din casa, nu poți intra in curte pe drumul de servitute, nu poți ieși din curte când îți dorești, trebuie sa verifici dacă acel câine este pe acolo. Am vb deja cu proprietarul de la casa 1 sa nu l mail lase in spațiul comun pt k acela e drum de intrare și iesire din complex și in plus își face și nevoile la mine pe terasa, dar in continuare nu tine cont de acest lucru, acest lucru devenind un stres mare pt mine sa vin acasa și sa ies din casa de frica sa nu fiu muscata.
  O pot da in judecată pentru acest lucru? precizez ca ultima casa pe care mi am cumpărat o mai are și bucata de teren din fata casei in proprietatea mea, nu este cota parte cum am la drumul de acces de exemplu împreuna cu ceilalți 3 proprietari, deci cu atât mai mult câinele nu are ce caută la mine. Din păcate suntem doar 2 proprietăți mutați deocamdată, prima și ultima casa – deci dacă fac asociație de proprietari nu rezolv mare lucru ca va trebui sa ma înțeleg doar cu ei…
  Ce ma sfătuiți? Cu vorba buna n a mers…

 42. buna seara! Amenajez un teren in care vreau sa mi construiesc un garaj la care un perete de 6m sa vina in continuarea gardului- practic este pe razor. Precizez ca terenul cu care ma invecinez este viran, desi are proprietar. Exista si alte posibilitati de a realiza aceasta intentie in afara intelegerii cu proprietarul?

 43. Buna ziua,sunt propietarul unui imobil cu 2 etaje,vecinul de la ultimul etaj vrea sa-si construiasca pe terasa imobilului un spatiu de locuit,eu ca locatar,si propietar al imobilului de la parter sunt obligat sa-i dau acordul pentru a constui pe terasa imobilului //

 44. Buna ziua,

  Am achizitionat o mansarda intr-un imobil cu 4 apartamente individuale, cate unul pe nivel. Lipit de acest imobil este un duplex. Mentionez ca in extrasul CF atat imobilul cu 4 apartamente cat si duplexul apar ca fiind o singura constructie- avand initial un singur proprietar- si ulterior s-a facut dezmembrare pentru cele 2 cladiri (lipite) pentru vanzare.

  Problema e urmatoarea: de jurul imprejurul cladirii, exceptand partea din fata considerata comuna unde sunt parcari si accesul in scara imobilului cu 4 apartamente, exista un teren privat, impartit in 2 parti: o parte apartine duplexului, este ingradit, iar celalalt apartine proprietarului de la mansarda (proprietarul repet, nu este cel care detine apartamentul de la parter) si este ingradit si acesta. Exista pentru acest teren, care este pozitionat langa imobilul cu 4 apartamente, contract de vanzare cumparare autentificat de notar, CF.
  Vecinul de la parter considera ca partea betonata de 1m latime de jur imprejurul cladirii este proprietate comuna si pretinde cheie de la gardul care imprejmuieste terenul privat ca sa-si puna uscator de haine si alte obiecte. Eu, ca si proprietar al terenulul-proprietate privata am obligatia sa-i permit sa foloseasca portiunea de 1m din jurul imobilului, in conditiile in care aceea alee nu duce nicaieri, in afara de faptul ca inconjoara cladirea si ajunge la gardul vecinului de duplex?

  Multumesc anticipat!

 45. Daca nu sta nimeni in apartament de ce trebuie sa platesc ,întreținerea:apa,apă-canal,pierderi,curățenie ,administrator,încălzire Vreau sa stiu daca este legal

 46. Am o proprietate care se compune dintr-o cladire cu peretele la stradă, iar în continuarea clădirii, proproetatea continuă cu un gard de 12 m liniari. Dar pe toată lungimea gardului este amplasată o structură de metal pe care sunt afisate spectacolele mai multor activități culturale ale teatrelor din oraș. Cred că afisajul aparține primăriei. Întreb: am posibilitatea legală de a constrange primăria să evacurze acea structură care acoperă tot gardul proprietății mele? Mentionez că structura afisajului este fixată la aproximativ 20 cm distanță de gard si datează din perioada comunismului. Am vreo posibilitate să dobândesc eliberarea gardului meu de acea structură care dublează practic gardul?

 47. De doua saptamani am un nou vecin care vrea sa puna o plasa de umbrire pe gardul construit de mine din plasa cu ochiuri. Ameninta ca daca nu-l las va ridica un gard de 2 m inaltime din tabla.Este legal sa construiasca acest gard? si daca da la ce distanta de gardul existent, avand in vedere ca necesita intretinere cele doua garduri. Multumesc anticipat

 48. Buna seara …ma poate cineva ajuta cu un răspuns….cand se lucreaza la o strada si se face sapatura integral de cel puțin 60 de cm constructorul e obligat să lase cale de acces proprietatilor riveranilor care au acces auto in curți si grădini…sau ii blochează total..??

 49. Buna ziua.am si eu o intrebare la asi dori un raspuns daca se poate.la ce distanta de un gard,care delimiteaza o propietate privata ,incepe domeniul public ? Multumesc

 50. Buna ziua. Intrebarea mea este. Spatiu in exteriorul proprietatii.intre gardul meu si drumul comunal este de aproximativ 3 metri, legea i mi da voie sa-l amenajez cu spatiu verde , flori si arbori ornamentali?
  Daca exista o lege va rog sa-mi spuneti si mie, ca deja am intrat un pic im conflict cu primarul. Multumesc.

 51. Ma intereseaza unde gasesc sau cum ii cu dinstanta pomilor. Au fost plantati la o distanta mai mare de 2 metri de unde se afla gardul vecinului, i-ar pe urma sa marit trerenul si pomi ar fi pe limita de proprietate. Poate sa taie pomi in mod legal?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here