Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații informează că există numeroase cereri de portare a numerelor de telefon, refuzate de operatori și adresate instituției. Cazurile în care firmele pot să nu accepte cererile de portare sunt cele în care solicitarea nu este corect completată, datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită sau operatorul donor nu mai furnizează serviciul de telefonie prin intermediul numărului respectiv.

Înainte de a accepta o cerere de portare din partea utilizatorului, operatorul acceptor este obligat să verifice dacă solicitantul este și titularul contractului de furnizare a serviciului sau reprezentantul legal al acestuia și dacă numărul/numerele pentru care se solicită portarea face/fac obiectul contractului încheiat. Pentru aceste verificări, operatorul acceptor are nevoie de codul de abonat (în cazul portării abonamentelor, disponibil pe factură) sau de numărul cartelei SIM (în cazul portării cartelelor prepaid).

“După efectuarea verificărilor și acceptarea cererii din partea utilizatorului (semnată și datată), operatorul acceptor completează o cerere electronică pe care o transmite, prin intermediul sistemului IT administrat de ANCOM, operatorului donor care, în funcție de conținutul cererii și informațiile din sistemele proprii, poate accepta sau refuza cererea de portare. Operatorul acceptor va conveni cu abonatul intervalul de timp în care se poate realiza portarea numărului. De asemenea, operatorul acceptor trebuie să informeze abonatul cu privire la faptul că fereastra de portare (intervalul de timp dintr-o zi în care trebuie să se realizeze portarea) se va stabili după validarea cererii de portare de către operatorul donor”, se mai arată în procedura descrisă de ANCOM.

Operatorul acceptor poate refuza portarea numărului în cazul în care nu furnizează tipul de serviciu solicitat de utilizator (de exemplu, serviciul de telefonie prepaid).

Operatorul donor poate refuza cererea de portare în următoarele condiții:

  • cererea nu este corect completată;
  • datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită;
  • numărul se regăsește în una dintre categoriile de resurse de numerotaţie exceptate de la portabilitatea numerelor;
  • operatorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv (de exemplu, prin încetarea contractului ca urmare a unei solicitări venite din partea utilizatorului anterior depunerii cererii de portare);
  • numărul pentru care se solicită portarea nu a fost utilizat pentru convorbiri în rețeaua operatorului donor;
  • cartela SIM este declarată pierdută/furată.

Alte situații, precum existența unor datorii ale abonatului, existența unei durate minime a contractului sau suspendarea furnizării unui serviciu nu pot constitui motive de refuz ale cererilor de portare.

Totodată, autoritatea precizează că monitorizează permanent sistemul IT prin intermediul căruia se face schimbul de mesaje care are loc pe parcursul procesului de portare între operatori, se acordă suport pentru desfășurarea proceselor de portare, dar ANCOM nu poate aproba sau refuza cererile de acest fel.

Informații detaliate cu privire la derularea procesului de portare sunt disponibile pe site-ul www.portabilitate.ro.
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here