În Monitorul Oficial nr. 58 din 25 ianuarie 2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2013 privind aprobarea cotizaţiilor, termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii CCF în anul 2013.

1. Cotizațiile fixe anuale și cotizațiile variabile

Cotizațiile fixe anuale și cotizațiile variabile reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei Consultanților Fiscali – persoane fizice active și inactive și persoane juridice – în vederea menținerii în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală și a asigurării accesului la serviciile acordate de Cameră Consultanților Fiscali membrilor acesteia.

Pentru membrii CCF înregistrați la data hotărârii în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, pentru anul 2013 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

* pentru persoane fizice:

– consultanți fiscali activi – 410 lei;

– consultanți fiscali inactivi – 170 lei;

* pentru persoane juridice – 350 lei.

Pentru persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai CCF în anul 2013 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

* pentru persoane fizice:

– consultanți fiscali activi – 1.410 lei;

– consultanți fiscali inactivi – 1.170 lei;

* pentru persoane juridice – 2.350 lei.

 Pentru anul 2013 se stabilesc următoarele cotizații variabile (aferente veniturilor realizate în anul 2012 din activitatea de consultanță fiscală), care se calculează prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra cifrei de afaceri, astfel:

* pentru persoane fizice – o cotă unică de 0,35%;

* pentru persoane juridice:

– la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

– la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro și 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;

– la o cifră de afaceri ce depășește 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

În anul 2013, plata cotizațiilor fixe și variabile datorate de membrii Camerei Consultanților Fiscali – persoane fizice și persoane juridice – se efectuează până la data de 15 martie 2013.

Cotizația variabilă pentru consultanții fiscali activi – persoane fizice – se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanților Fiscali. Cotizația variabilă pentru societățile de consultanță fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanților Fiscali.

Membrii Camerei Consultanților Fiscali – persoane fizice și persoane juridice – își vor achita cotizațiile variabile anuale în raport cu veniturile obținute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, membri ai CCF.

2. Depunerea declaraţiilor

Membrii activi ai CCF – persoane fizice și persoane juridice – au obligația să depună la instituţie, până la data de 15 februarie a anului în curs, declarația privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 și 2 din cadrul Hotărârii.

În cazul în care consultanții fiscali – persoane fizice active – nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală, vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație în care vor specifica această situație, până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 3.

Declarațiile se depun la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresă: viză@ccfiscali.ro

Societățile de consultanță fiscală, care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală, vor transmite CCF o declarație până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 4.

3. Plata sumelor

Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile se poate face:

– în contul Camerei Consultanților Fiscali (CUI 18677087), deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX;

– în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001;

– în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Membrii Camerei Consultanților Fiscali persoane fizice și persoane juridice – care înregistrează obligații restante față de Camera Consultanților Fiscali și au primit înștiințări de plată din partea acesteia le vor achita în termenul specificat în acestea. În toate celelalte situații, termenul de plată a obligațiilor restante este data de 15 martie 2013.

4. Viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal

Pentru anul 2013, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– achitarea în întregime a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali;

– depunerea declarației anuale completate la toate rubricile, conform art. 6 din actul normativ avut în vedere;

– depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;

– nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here