16 August, 2017

Care este procedura declararării asigurării sociale de către angajatorii nerezidenți?

În Monitorul Oficial nr. 36 din 16.01.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 17 din 11 Ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale

* Cui se adresează actul normativ ?

Actul normativ se adresează numai angajatorilor străini, din state necomunitare și cu care nu există acorduri de recunoaștere a asigurărilor sociale, ce au salariați pe teritoriul României, persoane fizice rezidente sau nerezidente.

Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale, au obligația înregistrării acordurilor referitoare la declararea și plata contribuțiilor sociale obligatorii la organul fiscal.

* Care este esența procedurii ?

În esență, angajatorii străini, care au salariați pe teritoriul României, au obligația declarării impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale pentru aceste persoane.

Însă declararea poate fi făcută și de salariații din România, iar procedura stabilește această metodă.

Practic, din motive de eficiență, angajatorul străin nu se va înregistra fiscal la ANAF, sarcina declarării impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale revine salariaților din România.

În plus observăm că se renunță la unele formulare și se extinde utilizarea declarației unice 112.

* Cum începe procedura declarării ?

Procedura începe prin stabilirea vectorului fiscal la ANAF.

Persoanele fizice române, precum și persoanele fizice nerezidente care dețin cod numeric personal (CNP) depun:

- formularul 020 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române”, completând secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale;

- o copie, tradusă în limbă româna, certificată de traducători autorizați, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

* Cum se realizează declararea impozitului pe venitul din salarii și asigurările sociale ?

- persoanele fizice rezidente sau nerezidente să depună lunar formularul 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale”;

- în secțiunea “Date de identificare a plătitorului” și secțiunea “Date de identificare a asiguratului” din formularul 112 se completează cu datele de identificare a persoanei fizice care are obligația declarării contribuțiilor sociale;

- persoanele prevăzute mai sus declară în formularul 112 și impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii din strainatate”.

* Ce se întâmplă dacă angajatorul străin nu deleagă obligația declarării la salariații din România ?

În acest caz angajatorul străin are obligația să se înregistreze la ANAF și va depune declarația 112, pentru salariații din România.

Înregistrarea la ANAF se face astfel:

- fie direct prin depunerea formularului 090 “Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenţi”

 - fie printr-un reprezentant fiscal.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    daniela
    decembrie 13 2013

    Care este procedura in 2013 am inteles, este foarte clar, dar pentru perioada anterioara (2009-2013) oare de unde pot afla?

Scrie un comentariu