Ordinul MFP nr. 528/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai (M.Of. nr. 328/2015) reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

Astfel, în măsura în care plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut plata are dreptul la restituirea sumei respective.

Reținem că obiectul actului normativ sunt sumele achitate în plus ce nu sunt cuprinse în vreo altă reglementare sau pentru care nu există o altă procedură de restituire.

Ce sume pot fi restituite?

Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume:

 • cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă;
 • cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală;
 • cele plătite ca urmare a unei erori de calcul;
 • cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale;
 • cele de rambursat de la bugetul de stat;
 • cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii;
 • cele rămase după efectuarea distribuirii în cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus şi alţi creditori titlurile lor;
 • cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării silite.

Actul normativ introduce 3 formulare utilizate în desfășurarea procesului de restituire și anume:

 •  „Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare“;
 • Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare“;
 • Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare“.

Cererea de restituire cuprinde următoarele elemente:

 • denumirea solicitantului;
 • codul de înregistrare fiscală;
 • domiciliul fiscal al solicitantului;
 • suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
 • codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
 • banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
 • datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta;
 • motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative, dacă este cazul.

Notă: la cererea de restituire se anexează copii ale documentelor de plată ale solicitanţilor.

În termen de 15 zile de la depunerea cererii, autoritatea sau instituţia publică verifică dacă prestaţia nu s-a realizat ori dacă plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligaţia legală şi emite, în cazul în care solicitantul este îndeptățit la recuperarea sumei, o dispoziţie de restituire.

În termen de 3 zile de la aprobare, documentația împreuna cu dispoziția de restituire se transmit de către autoritatea sau instituţia publică  unităţii Trezoreriei Statului la care sunt arondate acesteia.

De asemenea, se verifică și încadrarea în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză.

În cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/ rambursarea unor sume.

Cererea de restituire va fi soluționată în termen de 45 zile de la data înregistrării acesteia de către compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire sau de către unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei, după caz.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

3 COMENTARII

 1. Buna ziua , lucrez cu contract de munca pe romania cu detasare in belgia toate taxele le platesc in romania la salariul din belgia . Pot benificia de aceasta restiturie ?

 2. Buna ziua!
  la declaratia unica final 2018 s.au aplicat eronat prevederile legale si mi s-a calculat CAS pe PFI desi eu sunt asigurata la pensii in sistemul de stat si aveam venituri din PFI sub plafonul legal. Eroarea s.a produs pentru ca am mai cumulat si cu venituri din cedarea folosintei bunurilor, cumul care a depasit plafonul.
  Daca fac acum o declaratie rectificativa pot sa solicit compensarea cas-ului virat in plus cu alte datorii????
  va multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here