O firmă chemată în instanţă într-un proces civil a considerat că sunt neconstitituţionale reglementările potrivit cărora o încheiere pregătitoare pronunțată în procedura de asigurare dovezi nu este supusă niciunei căi de atac. 

Motivarea excepției de neconstituționalitate

Tribunalul București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea A – S.A. din București, într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului formulat împotriva încheierii Judecătoriei Sectorului 3 București prin care s-a administrat cererea de asigurare dovezi și s-a constatat ca fiind administrată proba asigurată, expertiză în specialitatea construcții civile. 

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a susţinut că:

  • încheierea pronunțată de instanța de judecată prin care s-a soluționat cauza având ca obiect asigurarea de probe, fără a exista un dosar de fond, nu este supusă niciunei căi de atac. Partea pârâtă împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre de asigurare de probe este lipsit de o cale jurisdicțională de apărare, îi este încălcat dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil. Prin urmare, în lipsa unei căi de atac, instanțele de judecată nu își mai exercită rolul activ în ceea ce privește administrarea tuturor probelor utile, pertinente și concludente în cauză, lăsând la aprecierea discreționară a expertului judiciar stabilirea unor situații, fapte sau împrejurări, pentru ca mai apoi să procedeze la a achiesa la părerea acestei persoane prin omologarea raportului de expertiză.
  • există o discriminare, în privința încuviințării, între drepturile procesuale ale reclamantului și cele ale pârâtului în sensul că pârâtul nu are nicio cale de atac, în condițiile în care și dispozițiile art. 361 alin. (1) din Codul de procedură civilă prevăd că încheierea interlocutorie prin care s-a admis în principiu procedura asigurării probelor nu are o cale de atac. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Dispozițiile art. 362 alin. (2) din Codul de procedură civilă, criticate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate au următorul cuprins:

„Administrarea probelor asigurate se constată printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac.”. 

Motivele pentru care CCR a respins critica de neconstituţionalitate

Prin Decizia nr. 231/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 722 din 22 august 2018, CCR a respins, ca neîntemeiată critica de neconstituţionalitate, pentru motive pe care vi le prezentăm, succinct, în cele ce urmează. 

– Procedura asigurării probelor este reglementată de art. 359-365 din Codul de procedură civilă în scopul conservării unei probe aflate în pericol de a dispărea ori de a fi greu de administrat pe viitor și reprezintă o excepție de la principiul nemijlocirii prevăzut de art. 16 din Cod, potrivit căruia „Probele se administrează de către instanța care judecă procesul, cu excepția cazurilor în care legea stabilește altfel”. La această procedură se poate recurge atât înainte de începerea unui proces, pe cale principală, cât și în cursul unui litigiu, pe cale incidentală, dacă există urgență în conservarea unei probe ori, prin excepție, dacă nu există urgență, însă partea adversă își dă acordul.

– Prin urmare, procedura de asigurare a dovezilor este o procedură specială, de urgență, ce are un scop limitat, acela de conservare a unor dovezi care se află în primejdie să dispară sau să fie greu de administrat în viitor. De regulă, judecarea cererii de asigurare a probelor se face cu citarea părților și doar în situația în care există pericol în întârziere instanța va putea încuviința cererea și fără citarea acestora. Astfel, oricine are interes să constate de urgență mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor bunuri, mobile sau imobile, ori să obțină recunoașterea unui înscris, a unui fapt ori a unui drept, va putea cere administrarea acestor dovezi dacă este primejdie ca ele să dispară sau să fie greu de administrat în viitor. Condiția fundamentală a unui asemenea demers este existența unei primejdii în administrarea dovezii care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea dovezilor.

– În cazul solicitării unei expertize, ipoteza cauzei de față, oricare parte poate cere lămurirea sau completarea raportului de expertiză, poate formula obiecțiuni cu privire la acesta, poate cere motivat efectuarea unei contraexpertize sau poate recuza expertul. Astfel, luând la cunoștință de propunerile expertului desemnat instanța poate solicita lămuriri suplimentare, fie orale, citând expertul în fața instanței, fie în scris, dispunând să răspundă la obiecțiunile părților sau să efectueze un supliment de expertiză ori poate dispune o nouă expertiză, la cererea părților sau din oficiu.

Prin încheierea care constată administrarea probelor asigurate se închide procedura de asigurare a probelor fără a avea semnificația unei evaluări a dreptului care face obiectul litigiului principal.

– Lipsa unei căi de atac împotriva încheierii de constatare a administrării probei asigurate se justifică și prin faptul că soluționarea cererii în procedura asigurării probelor nu reprezintă un litigiu de sine stătător în care să se analizeze raportul juridic dintre părți, ci vizează doar conservarea și pregătirea unei probe în cazul apariției unui proces ulterior, proba administrată pe calea asigurării de dovezi urmând a fi apreciată de instanța ce judecă litigiul pe fond.

– Dovezile administrate prin procedura reglementată în art. 359-365 din Codul de procedură civilă pot fi folosite și de partea care nu a solicitat administrarea lor, conservarea dovezilor în aceste condiții neprivând părțile interesate de dreptul de a le combate în cursul procesului de fond.

– De altfel, art. 363 alin. (1) din Codul de procedură civilă statuează că probele asigurate vor fi cercetate de instanța care judecă procesul sub raportul admisibilității și concludenței lor, iar dacă găsește necesar și dacă este cu putință, instanța va proceda la o nouă administrare a probelor asigurate.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here