În Monitorul Oficial nr. 664/2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
Potrivit actualelor prevederi normative, se anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA pentru cazurile în care asociaţii majoritari, administratorii sau asociaţii unici au înscrise în cazier fapte de natura infracţiunilor economice, dacă nu au fost depuse deconturile de TVA pentru şase luni sau dacă nu au fost înregistrate activităţi economice în deconturile de TVA timp de şase luni.
Procedura de astăzi introduce modul în care persoana impozabilă poate solicita reînregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, dacă au fost eliminate cauzele ce au condus la invalidarea codului de TVA de către autoritatea fiscală.
Cu această ocazie, se adoptă un nou formular al documentului Formular 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de TVA”.
for099Sursa foto: Lege5 Online

Să analizăm fiecare dintre aceste situaţii:

A. Procedura aplicabilă pentru situaţia în care administratorii, asociaţii majoritari sau asociaţii unici au avut fapte înscrise în cazier

Persoana interesată va depune cererea formular 099 însoţită de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, din care să rezulte administratorii, asociaţii majoritari. 
Autoritatea fiscală va verifica existenţa în cazierul fiscal a faptelor ce au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA şi va proceda fie la întocmirea referatului de aprobare a cererii, fie la respinderea cererii, când nu au fost eliminate cauzele care au condus la invalidarea codului.
Desigur, se pune întrebarea cum ar putea să dispară nişte fapte de natura infracţiunilor din cazierul fiscal al unei persoane?
Sunt mai multe posibilităţi, dintre care amintim:

schimbarea administratorului;
cesiunea părţilor sociale ale persoanei în cauză către o altă persoană, atfel incât asociaţii fără fapte în cazier să fie majoritari;
prescrierea termenului de înscriere a faptei în cazierul fiscal al persoanei;
corectarea unor erori ce au condus la înscrierea acestor fapte în cazierul fiscal.

B. Procedura aplicabilă când anularea s-a datorat nedepunerii deconturilor de TVA

Persoanele interesate vor depune formularul 099 însoţit de următoarele documente:

toate deconturile de TVA nedepuse la termen;
o cerere motivată prin care se angajează să depună la termen deconturile de TVA pentru perioadele următoare;
certificatul constatator emis de Registrul Comerţului din care să rezulte administratorii, asociaţii majoritari şi datele de identificare ale contribuabilului.
Desigur, chiar dacă nu scrie în procedură, în practică se necesită ca societatea să achite datoriile existente în fişa pe contribuabil, în vederea reînregistrării în scopuri de TVA.

C. Procedura aplicabilă când anularea s-a datorat depunerii deconturilor de TVA fără a avea înscrise activităţi economice

Procedura este simplificată în sensul că se depune cererea formular 099 însoţită de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.
Prin bifarea căsuţei cărespunzătoare din formularul 099, persoana impozabilă se angajează să desfăşoare activitate economică în perioada următoare, astfel încât TVA să aibă aplicabilitate pentru această persoană.
Prevederile Ordinului nr. 3330/2013 se aplică începând cu data de 30 octombrie.

Notă: OpANAF nr. 3330/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here